Skip to main content
18da4c06-5066-47bd-acca-b179d8d8f5b5.jpg.webp

88.500 handtekeningen voor levensreddende hulp Afghaanse kinderen

Dinsdag 23 November 2021

Het is deze week 100 dagen geleden dat de Taliban de controle over Kabul en de rest van het land claimden. De omstandigheden in Afghanistan zijn inmiddels verder verslechterd.

Ruim 88.500 mensen ondertekenden afgelopen weken de petitie van Save the Children voor levensreddende hulp aan Afghaanse kinderen en families. Hiermee roepen zij het demissionaire kabinet op alles op alles te zetten om de eerder toegezegde hulp terecht te laten komen bij Afghaanse kinderen en hun families, daar waar hulp het hardst nodig is. De Afghaanse crisis is een crisis voor kinderen. De helft van de Afghaanse bevolking bestaat uit kinderen.
 
De kinderrechtenorganisatie heeft inmiddels in tien provincies haar werk hervat, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. De gezondheidszorg stort in op het moment dat het land met de ergste hongersnood in jaren wordt geconfronteerd. Dinsdag 23 november hebben de Afghaanse kinderen Eline en Wahid samen met Save the Children de handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer aangeboden.
 
Honger in Afghanistan treft kinderen
Al vóór de escalatie van het geweld en machtsovername in augustus had bijna de helft van de Afghanen humanitaire hulp nodig. Zij worstelen met de gevolgen van droogte, de coronapandemie en het langdurige conflict. Begin deze maand nog waarschuwde Save the Children voor acute ondervoeding bij bijna de helft van kinderen onder de vijf jaar. Voor 10 miljoen Afghaanse kinderen betekent humanitaire noodhulp het verschil tussen leven en dood. Daarnaast zijn nog eens 300.000 kinderen uit hun huizen verdreven en daardoor extra kwetsbaar. Slechts 17 procent van de 2300 klinieken die ooit met geld van de Wereldbank konden functioneren, zijn nog open. Veel zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties, zijn verstoken van medische hulp. Daarnaast vormen ondervoeding en kou grote risico’s voor pasgeboren kinderen en hun moeder.
 
Toegezegd geld naar Afghaanse kinderen
De Nederlandse regering zegde in augustus en september meer (financiële) steun toe voor de humanitaire nood in Afghanistan. Maar de crisis is en blijft enorm. Kinderen zijn het meest de dupe van het conflict en geweld en met de winter voor de deur worden de noden alleen maar groter. Met de petitie roepen wij het demissionaire kabinet en de formerende partijen daarom op om ervoor te zorgen dat het toegezegde geld bij de Afghaanse kinderen terechtkomt. Kinderen zijn de meest kwetsbare groep en directe hulp is nodig om verdere acute hongersnood bij kinderen te voorkomen. Save the Children laat onder meer met mobiele gezondheidsklinieken zien dat werken in Afghanistan mogelijk is. 
 
Onderwijs moet worden hervat
Ook moet het onderwijs volledig worden hervat zodat kinderen, en met name meisjes, weer naar school kunnen en vrouwelijke leerkrachten hun werk kunnen oppakken. 3,7 miljoen kinderen in Afghanistan gaan nu niet naar school, van wie minstens 60 procent meisjes. Zonder toegang tot school gaan meisjes in Afghanistan een onzekere toekomst tegemoet. Dit kan een levenslange impact op hun gezondheid, welvaart en veiligheid hebben. Als de financiering niet snel wordt hervat, dan wordt elke vooruitgang van de afgelopen twintig jaar tenietgedaan.
 
88.500 handtekeningen
Ruim 88.500 mensen ondertekenden de petitie van Save the Children afgelopen weken, waaronder ruim 27.300 mensen uit Nederland. Het laat zien dat het draagvlak in Nederland voor het lot van Afghanen groot is. De handtekeningen werden dinsdag 23 november online van 13.40 tot 14.00 uur aan Jasper van Dijk van de Vaste Kamer Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeboden door twee Afghaanse kinderen. Van Dijk: “Het lot van Afghaanse kinderen gaat ons Tweede Kamerleden na aan het hart. We verspreiden de petitie van Save the Children onder de overige leden van de Tweede Kamer en vanavond al nemen we het mee in de besprekingen over het begrotingsdebat. Ook plannen we nog voor de Kerst een debat over Afghanistan.”