Skip to main content
akkinderrechten-3.jpg

Advies van het VN-Kinderrechtencomité in begrijpelijke taal

Maandag 17 Oktober 2022

Eén keer in de vijf jaar legt de Nederlandse regering uit hoe het ervoor staat met de kinderrechten in ons land. Het VN-Kinderrechtencomité geeft hierop een reactie in de vorm van een rapport.

Daarin staan adviezen aan de Nederlandse overheid. We noemen dit aanbevelingen. Hiermee wil het Comité ervoor zorgen dat Nederland zich houdt aan het VN-Kinderrechtenverdrag. 

Het Comité geeft adviezen over alle onderwerpen die met kinderrechten te maken hebben. Want Nederland moet zich houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag waarin afspraken staan over de rechten van kinderen. Zo heeft bijvoorbeeld ieder kind recht op onderwijs, of recht op bescherming tegen geweld. 

Discriminatie, participatie en mentale gezondheid 
Het Comité gaf in 2022 aan dat Nederland op verschillende gebieden kinderrechten kan verbeteren. Specifieke punten waar het VN-Kinderrechtencomité grote zorgen om heeft: 

  • De Jeugdzorg moet dringend verbeterd, de wachtlijsten voor Jeugd GGZ en mentale hulp zijn veel te lang;  

  • Het aantal kinderen dat in armoede leeft blijft te hoog;  

  • Er wordt te weinig effectief opgetreden tegen discriminatie en pesten; 

  • Jongeren kunnen amper meepraten over besluiten die hen aangaan.  

  • Er zijn grote verschillen in toegang tot onderwijs binnen Nederland, de overzeese gemeenten en de andere landen in het Koninkrijk. 

Aanbevelingen in begrijpelijke taal 
Het Kinderrechtencollectief, waaronder Save the Children, vertaalde de aanbevelingen, in samenwerking met kinderen en jongeren, naar begrijpelijke taal. Want juist zij moeten weten hoe het staat met hun rechten. Bovendien is met de vertaling meteen voldaan aan het VN-advies om een kindvriendelijke versie van de aanbevelingen te publiceren. Het Kinderrechtencollectief houdt, samen met kinderen en jongeren, de voortgang nauwlettend in de gaten. 

Lees hier de Publicatie: Advies van het VN-Kinderrechtencomité in begrijpelijke taal. Of bestel het boekje via [email protected] 

Bekijk het zelf 
Op 11 oktober boden vijftien jongeren het advies van het VN-Comité in begrijpelijke taal aan Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. Zien hoe het eraan toeging? 

Meedoen 
Ben je jonger dan 18 jaar en wil je betrokken zijn bij een van de thema’s in de aanbevelingen? Neem dan contact op met [email protected]. Jij hebt het recht om gehoord te worden als het gaat om zaken die belangrijk voor je zijn en invloed hebben op jouw leven. 

Over het Kinderrechtencollectief  
In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het collectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes Nederland en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut en heeft daarnaast nog vele andere partners. Zie ook www.kinderrechten.nl