Skip to main content
f0800831-ae77-4080-9c23-a7bd99551280.JPG.webp

Bedrijven hebben nog steeds te weinig aandacht voor kinderrechten

Maandag 31 Oktober 2022

Er is de afgelopen 10 jaar vooruitgang geboekt wat betreft kinderrechten op de werkplek, maar er moet ook nog veel gebeuren.

2022 markeert het 10-jarig jubileum van de Children's Rights and Business Principles. Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UNICEF en UN Global Compact. In een nieuw rapport blikken wij terug.

The Children’s Rights an Business Principles (CRBP’s) zijn de eerste uitgebreide reeks principes om bedrijven te begeleiden bij acties die ze kunnen ondernemen op de werkplek, de markt en in de maatschappij om kinderrechten te respecteren en te ondersteunen. 

Het nieuwe gezamenlijke rapport "Charting the Course: Embedding children’s rights in responsible business conduct" beschrijft wat er al is bereikt en wat er nog moet gebeuren om deze principes te realiseren.  

Hoe staan wij er nu voor wereldwijd? 
Een decennium na de ontwikkeling van de CRBP’s, wordt in het rapport geanalyseerd op welke wijze kinderrechten in het kader van verantwoord ondernemen nog beter kunnen worden geadresseerd. Het rapport over de afgelopen tien jaar CRBP’s stelt: “toont belofte, maar kan beter” 

De conclusie van het rapport is dat internationaal verantwoord ondernemen niet voor kinderen werkt, tenzij hun rechten vanaf het begin (bij de risicoanalyses en actieplanning) worden meegenomen, zodat oplossingen en risicobeheersing aansluiten op de situatie van kinderen. 

Helaas hebben bedrijven nog veel negatieve impact op de rechten van kinderen. Denk aan kinderarbeid, maar ook milieuverontreiniging en blootstelling aan giftige stoffen is slecht voor hun gezondheid en ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen als ‘consumenten’ ook slechte invloed ervaren door marketing en slechte privacy regels.   

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 
In ons Nederlandse rapport zoomen we in op de situatie in Nederland. Er worden drie thema’s behandeld die bij het Nederlandse bedrijfsleven spelen en impact hebben op kinderen: kinderrechten in de internationale keten (focus op cacao sector), de digitale online wereld met kinderen als gebruiker en klant en de platformeconomie. 

Dit is geen volledige lijst, maar geeft een beeld van belangrijke kinderrechtenkwesties waar bedrijven invloed op (kunnen) hebben en toont aan dat ook Nederlandse bedrijven in hun bedrijfsvoering te maken kunnen krijgen met kwesties rondom de rechten van kinderen. Doel van deze voorbeelden is een pleidooi aan het adres van de overheid en het bedrijfsleven om kinderen centraal te stellen in beleid en in ESG-processen (Environment, Social and Governance).