Skip to main content
fa03eff4-6a88-4b1e-9ce0-04e32e1eb271.png.webp

De VN moet onmiddellijke actie ondernemen om kinderen in Iran te ondersteunen

Dinsdag 22 November 2022

Save the Children roept de VN-Mensenrechtenraad op om berichten over het doden, verminken en vasthouden van honderden kinderen in Iran krachtig te veroordelen. Ook roept Save the Children op om hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. 

Volgens de VN zouden meer dan 40 kinderen zijn gedood tijdens het harde ingrijpen tegen demonstraties in het land. Tussen de 500 en 1000 kinderen worden vermoedelijk vastgehouden. Sommigen dreigen te worden geëxecuteerd. De VN-Mensenrechtenraad houdt deze donderdag een speciale zitting. Save the Children vindt dat ze daar ze al hun macht moeten gebruiken om de onmiddellijke vrijlating van deze kinderen te eisen. 

Schending van de rechten van het kind 
Inger Ashing, directeur van Save the Children International, zegt dat het noodzakelijk is om onmiddellijk actie te ondernemen om alle mensenrechtenschendingen tegen kinderen te voorkomen en te stoppen. 

“Kinderen mogen nooit worden onderworpen aan dit soort geweld en angst of worden opgesloten bij hun familie, puur omdat ze hun mond opendoen. Dit geweld moet onmiddellijk stoppen en kinderen moeten vrijgelaten worden.” 

“Iran is nota bene ondertekenaar van het VN-Kinderrechtenverdrag, maar heeft dat nu geschonden. Daarin staat dat de arrestatie, detentie of opsluiting van kinderen alleen mag worden gebruikt als laatste redmiddel en voor de kortst mogelijke tijd. Ook staat erin dat kinderen met respect en zorg moeten worden behandeld en contact moeten kunnen houden met hun familie. Dit is een van de belangrijkste VN-mensenrechtenverdragen en moet worden nageleefd.” 

Speciale zitting 
Op verzoek van de leden van de Raad houdt de VN-Mensenrechtenraad op donderdag 24 november een speciale zitting om “de verslechterende mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen en kinderen”, aan de orde te stellen. 

Save the Children is 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, die jaarlijks tientallen miljoenen kinderen in ongeveer 120 landen bereikt met haar werk. Het waarborgen van kinderrechten is de basis daarvan. Wij zijn niet actief in Iran. 

Wel zetten wij ons ervoor in dat in 2030 geweld tegen kinderen niet langer wordt getolereerd en dat de meest kwetsbare kinderen over de hele wereld worden beschermd. Dit omvat het samenwerken met regeringen om een ​​beschermend beleid voor kinderen te ontwikkelen en uit te voeren, evenals het luisteren naar en het betrekken bij de besluitvorming.