Skip to main content
fa03eff4-6a88-4b1e-9ce0-04e32e1eb271.png.webp

Dringend meer en sneller plek nodig voor alleenreizende kinderen en jongeren

Woensdag 28 Juni 2023

Alleenreizende kinderen en jongeren dreigen in Nederland zonder bed, bescherming en begeleiding te komen. In het beste geval komen deze kinderen en jongeren zonder goede begeleiding in de crisisnoodopvang terecht.

Nidos en COA ropen in hun urgente brief aan gemeenten op om op korte termijn meer opvangplekken beschikbaar te stellen voor deze kwetsbare groep. Die boodschap ondersteunen wij. Zonder bescherming en begeleiding, met name op gebied van mentale zorg, lopen jongeren het risico op ernstige gevolgen voor hun welzijn en ontwikkeling. 

De noodklok luiden 
In de brief wordt aangegeven dat momenteel dagelijks vrijwel ieder bed voor kinderen en jongeren op de vlucht bezet is. In Ter Apel staat de opvang voor deze groep onder grote druk. Zonder snelle en concrete actie zullen veel kinderen en jongeren zonder bed, bescherming en begeleiding in crisisnoodopvang terechtkomen, waar onderwijs en psychische zorg maar mondjesmaat beschikbaar zijn. 

Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, dat Nederland heeft geratificeerd. Dat verdrag wijst duidelijk de rechten van kinderen aan: bescherming, onderwijs, kwalitatieve zorg en toegang tot onderwijs. De laatste dagen hebben wij gezien dat  Nederland achteruitgaat op dat vlak  en dat de situatie  voor kinderen in opvangplekken steeds nijpender wordt. Nidos en COA geven aan de benodigde zorg te kunnen bieden, zolang er opvangplekken beschikbaar worden gesteld door gemeenten. 

“We willen heel graag iets bijdragen, een leven starten, maar krijgen nu helaas de kans niet…”, zegt een jonge alleenreizende vluchteling. 

Oproep 
Daarom roepen wij, samen met Nidos, COA en andere contractpartners gemeenten op om snel menswaardige en kindvriendelijke opvang en begeleiding te bieden aan jongeren en kinderen op de vlucht. 
“Elk kind verdient een waardig bestaan en wij hebben in Nederland de middelen om daar voor te zorgen. Daarom kunnen we niet wachten, er moeten nu stappen worden genomen om kinderen en jongeren op de vlucht een toekomst te bieden” zegt Pim Kraan, CEO van Save the Children Nederland.