Skip to main content
6412606b-4cca-47fa-88bc-7697988e7830.jpg.webp

Gezondheid van kinderen in gevaar door cholera-uitbraak

Vrijdag 23 September 2022

Duizenden kinderen in Oost- en Noord-Syrië lopen het risico op cholera, veroorzaakt door watertekorten, conflicten en het gebruik van verontreinigd water uit de rivier de Eufraat. 

Ten minste 24 mensen zijn tot nu toe overleden aan de ziekte en er zijn in het hele land enkele duizenden vermoedelijke gevallen gemeld.    

De ziekte verspreidt zich
Het is de eerste grote uitbraak van cholera in Syrië in meer dan tien jaar en het lijkt zich snel te verspreiden.    

De huidige uitbraak wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat mensen besmet water drinken uit de rivier de Eufraat. Ook in de landbouw wordt water geïrrigeerd afkomstig uit deze rivier, waardoor ook voedsel besmet kan zijn.  

Bovendien komt afvalwater van gemeenschappen langs de rivieroever grotendeels in de rivier de Eufraat terecht, waardoor de kans op verspreiding van ziekten toeneemt. Bijna de helft van de mensen in Syrië is afhankelijk van, vaak onveilige, waterbronnen om in hun dagelijkse waterbehoeften te voorzien.  

Save the Children waarschuwt dat de verspreiding van cholera de komende dagen en weken naar verwachting zal voortduren als gevolg van de ernstige watertekorten en de afhankelijkheid van miljoenen mensen van de Eufraat voor hun drinkwater. De overbelaste gezondheids- en watersystemen in het land verergeren de situatie. Bovendien is er een gebrek aan toegang tot hygiëneproducten (zoals bijvoorbeeld zeep) als gevolg van economische tegenspoed.   

Beat Rohr van Save the Children: 
''Als we nu niets doen, is de kans op een grote uitbraak aanwezig”, vertelt Beat Rohr, directeur van Save the Children in Syrië. “Dit verergert de situatie van kinderen in heel Syrië. Vooral kinderen van wie volwassen familieleden en verzorgers ziek worden, zijn bijzonder kwestbaar. Zeker als hun gezinsinkomen wordt verstoord.” 

Save the Children roept donoren op om financiering beschikbaar te maken om de uitbraak aan te pakken en daarmee de impact op kinderen te beperken. Daarnaast laat deze uitbraak de noodzaak zien van spoedig herstel van basisvoorzieningen, waaronder water en sanitaire voorzieningen.