Skip to main content
7e009d30-4dd4-4742-a051-5684f3cd5111.jpg.webp

Kinderen en klimaatverandering

Maandag 1 November 2021

Extreme hitte, luchtverontreiniging en vervuiling van het leefklimaat. Kinderen krijgen er vaker mee te maken als het klimaat verandert.
 

Fotograaf Matthew Abbott  koos onder andere de bosbranden in Australië. Lim Sokchanlina fotografeerde mensen in Cambodja waar vervuiling de visstand en het leefklimaat in Tonle Sap Lake verwoest. Nad É Ali laat de gevolgen van vervuiling in Lahore, Pakistan zien.

De foto’s zelf zijn ook aan klimaatverandering onderworpen. Abbotts foto’s lijken daardoor overbelicht en Sokchanlina’s foto’s zijn bewerkt met chemicaliën die ook in het water van Tonle Sap te vinden zijn.
De 15 jaar oude Chenla woont met haar ouders op een kleine woonboot, haar vader zag dat het veel heter is geworden en dat het regenseizoen veranderde. Hierdoor is er soms juist droogte, soms enorme overstromingen. De visstand nam sterk af en dat brengt armoede met zich mee. Een huis kan Chenla zich niet veroorloven denkt ze.

De 11 jaar oude Harry maakte de bosbrand van heel dichtbij mee. Uren heeft hij met zijn ouders staan wachten op een van de stranden om vervolgens toch dwars door het vuur te rijden naar een evacuatieplek. De kans op bosbranden neemt met 30% toe.

Zahra van twaalf woont in een van de meest vervuilde steden van de wereld. Kinderen krijgen luchtweginfecties en per jaar sterven één op de tien kinderen onder de vijf jaar hier aan. Zahra heeft een eco-club opgericht en plant bomen in de stad.