Skip to main content
CH1665332-SHARECARD-Together-Red.png

Klimaatmars zondag 19 juni: doe mee!

Donderdag 9 Juni 2022

De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde, waaronder voor kinderen. Op zondag 19 juni doet Save the Children daarom mee aan de Klimaatmars in Rotterdam. 

Klimaattop 

Achter de schermen zijn landen alweer druk met elkaar aan het onderhandelen in voorbereiding van de volgende klimaattop, in november te Egypte. Onze regering heeft nog niet publiek gemaakt wat de inzet van Nederland in deze onderhandelingen wordt. Terwijl de klimaatcrisis steeds voelbaarder wordt, stijgt de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd nog altijd. De tijd dringt, dus wij komen in beweging om de druk op onze regering op te voeren. De rechten van kinderen, zoals het recht op een gezonde leefomgeving en voldoende voeding, komen ernstig in gevaar.  

Regeerakkoord 

In het regeerakkoord heeft de Nederlandse regering beloofd om burgers actief te betrekken bij het opstellen van klimaatbeleid, een prachtige belofte. Kinderen en jongeren moet hier ook in worden betrokken, want het is hun toekomst die op het spel staat.  

Loop mee! 

Save the Children loopt mee met de Klimaatmars, om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatcrisis op de rechten van kinderen. Ook roepen we de regering op om kinderen en jongeren proactief te betrekken in het maken van klimaatbeleid.  

Wij roepen iedereen die vindt dat de regering meer moet doen om de klimaatcrisis te bestrijden op om ook mee te lopen!  

Meer info over de Mars? Kijk op www.klimaatmars.nl en zet 19 juni in je agenda!