Skip to main content
85e54aa9-c2a9-4a3d-9a72-2a917977d6e4.jpg.webp

Meer dan een derde van de onderzochte kinderen in Afghanistan gedwongen tot kinderarbeid

Dinsdag 15 Augustus 2023

Twee jaar na de machtsovername door de Taliban, zit volgens een onderzoek van Save the Children meer dan één derde van de kinderen in Afghanistan in kinderarbeid

We baseren deze cijfers op ons onderzoek onder 1200 huishoudens in zes provincies. De kinderen moeten werken om hun ouders te helpen overleven. Afghanistan zucht voor het derde jaar onder grote droogte, er is sprake van toenemende armoede en ondervoeding.  

We doen de dringende oproep om humanitaire hulp te blijven verstrekken en roepen overheden en institutionele donoren op om financiering voor structurele ontwikkelingshulp niet op te schorten of uit te stellen. Daarvoor zijn de noden van de bevolking te hoog. 

Gevaarlijk werk, droogte en ondervoeding 

Kinderen worden gedwongen tot gevaarlijke situaties om zichzelf en hun families te onderhouden, onze collega’s in Afghanistan meldden dat een meisje werd doodgedrukt door een vrachtwagen toen ze goederen smokkelde over een grensovergang. 

Driekwart van de ondervraagde kinderen (76,1%) zei dat ze minder eten dan een jaar geleden, omdat door de ergste droogte in 30 jaar in het land de oogsten mislukten, het vee stierf en voedsel en water buiten bereik kwamen van kinderen en hun families. De droogte heeft 58% van de door ons ondervraagde huishoudens getroffen.   

Acute ondervoeding treft steeds meer kinderen 

Sajida* (31) woont met haar man Ali* (42) en hun zeven kinderen - waaronder de tweeling Nahida* en Nadira* - in een plattelandsdorp in het noorden van Afghanistan. Ernstige droogte en de economische crisis hebben hun dorp hard getroffen en veel gezinnen worstelen om te overleven. Ali is weliswaar monteur, maar hij heeft niet veel klanten en verdient vaak niet meer dan 60 cent per dag (USD 0,60). Sajida weeft tapijten, maar de winkel waar ze die verkoopt heeft haar verteld dat niemand nog tapijten koopt. 

CH1841966


Sajida* (31), houdt haar tweelingdochters Nadira* and Nahida* van 8 maanden vast.  

*namen zijn vanwege veiligheidsredenen gefingeerd.