Skip to main content
6a629de7-5551-4c44-a4ba-1e27387723e5.jpg.webp

Middelbare scholen in Afghanistan weer open, maar niet voor meisjes

Woensdag 23 Maart 2022

Er leek een voorzichtige opening te zijn, maar woensdag 23 maart bleken meisjes toch niet welkom te zijn op middelbare scholen. 

Het ministerie van Onderwijs was teruggekomen op een eerdere beslissing en dat leidde tot veel verwarring, onzekerheid en wanhoop bij meisjes.  
 
Pim Kraan, directeur Save the Children: “Alle meisjes hebben recht op onderwijs. De autoriteiten hebben de afgelopen weken herhaaldelijk verklaard dat ze de toegang van meisjes tot onderwijs in Afghanistan zullen herstellen. Vandaag zijn we geschokt dat de autoriteiten hun belofte niet zijn nagekomen. Elke dag dat meisjes niet naar school gaan, is een dag dat hun fundamentele mensenrechten worden ontzegd. We dringen er bij de autoriteiten op aan om dit besluit terug te draaien en ervoor te zorgen dat scholen voor meisjes onmiddellijk open gaan. Meisjes moeten weer naar school kunnen.”

Save the Children ondersteunt sinds 1976 gemeenschappen en beschermt de kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflicten, regimewisselingen en natuurrampen. De organisatie heeft programma's in 10 provincies en werkt samen met partners in nog eens drie provincies. Sinds de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children de noodhulp opgeschaald om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen door te zorgen voor gezondheid, voeding, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en voedselzekerheid en ondersteuning van het levensonderhoud.