Skip to main content
1dbe03a8-4ff2-4aa5-9d72-6a6138fb4fbf.jpg.webp

Nieuw onderzoek: Invloed van jeugd op klimaatbeleid

Vrijdag 10 Februari 2023

De klimaatcrisis is een kindercrisis. Kinderen en jongeren zullen de lasten van klimaatverandering het langst dragen. Veel jongeren maken zich zorgen hierover, het gaat ten slotte over hun toekomst.

Des te belangrijker dus om juist met jongeren te kijken hoe zij hun invloed op klimaatbeleid ervaren en of zij kansen zien voor verbeteringen. 

Dit onderzoek, uitgevoerd door Stichting Alexander in opdracht van Save the Children, geeft inzicht in de ervaringen van jongeren (tussen de 12 en 30 jaar, die zich binnen een initiatief inzetten) over hun invloed op en inspraak in het klimaat(beleid) in Nederland. Ook delen jongeren mogelijke verbeteringen en ideeën om invloed van jongeren op klimaat(beleid) te vergroten en versterken. Hiervoor zijn diepte-interviews met jongeren gevoerd en zijn de voorlopige resultaten tijdens een reviewmiddag met jongeren samen verder geduid. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2022 en afgerond in januari 2023.

Lees het onderzoek hier