Skip to main content
010c406e-7477-4f54-83d5-4e49bf0d4198.jpg.webp

Nieuwe hongersnood dreigt voor bijna 2 miljoen mensen in Somalië

Donderdag 15 April 2021

Miljoenen kinderen en hun gezinnen in Somalië hebben dringend water en voedsel nodig. Door ernstige droogte komende maanden dreigen grote voedseltekorten te ontstaan.

Ook de verkoop van vee zal naar verwachting te weinig opleveren om daarvan voedsel en water te kopen.

Door ernstige droogte levert de oogst tot aan september maar voor vijftien procent aan voedsel op voor arme gezinnen, blijkt uit de berekeningen van Save the Children. Ook kampen het midden en noorden van Somalië al tijden met zwermen sprinkhanen, die de gewassen vernielen en opeten. De verkoop van vee staat door de mislukte oogsten onder zware druk, vaak een aanvullende inkomstenbron voor gezinnen om voedsel en water te kopen. Dieren sterven eerder door de aanhoudende droogte of zijn door een slechte conditie niet langer geschikt voor de verkoop. Ook hun melkproductie gaat omlaag, waardoor kinderen ondervoed dreigen te raken. 
 
Uren lopen voor voedsel
Het lukt sommige moeders soms net om maar één maaltijd per dag voor hun kinderen bij elkaar te sprokkelen, hoort Save the Children van ouders. Ouders lopen urenlang om water en weiland voor hun vee te vinden. Zoals bij veel crises zijn het vooral kinderen die lijden aan honger en ondervoeding. De eerste 1000 dagen van een kind zijn het meest cruciaal en kwetsbaar als het gaat om voeding en lichamelijke groei. Kinderen worden bovendien vaak van school gehaald omdat hun ouders niet langer de school kunnen betalen.
 
Wat is er nodig?
Om de levens van 1,9 miljoen kinderen en volwassenen te beschermen, is volgens Save the Children 150 miljoen dollar nodig. Mohamud Mohamed Hassan, landendirecteur van Save the Children in Somalië: "De situatie van kinderen en gezinnen verslechtert snel. Naast de droogte van dit jaar kampt Somalië ook met overstromingen, cyclonen en sprinkhanenplagen. Rampen nemen de afgelopen jaren in het land in frequentie en ernst toe. Gemeenschappen hebben geen tijd om te herstellen voordat de volgende crisis zich alweer aandient. Als de internationale gemeenschap daarom nu actie onderneemt, kan een rampzalige situatie voor kinderen worden voorkomen.”