Skip to main content
5da63cf5-512b-4b9c-ae90-70c35254b28e.jpg.webp

Oproep Save the Children aan politiek: laat kinderen niet het slachtoffer worden van val kabinet

Maandag 17 Juli 2023

De val van Rutte-IV brengt grote onzekerheid voor kwetsbare kinderen en jongeren, doordat cruciale besluiten om armoede te bestrijden, de opvangcrisis op te lossen en de klimaatcrisis te bestrijden mogelijk worden uitgesteld.

In een brief roept Save the Children alle politieke partijen in de Tweede Kamer op niet stil te blijven staan, maar de rechten van kinderen te beschermen en op deze onderwerpen door te pakken. De rechten van kinderen mogen namelijk nooit de speelbal worden van politieke agenda's. 

Armoede 
Op armoede bijvoorbeeld had het kabinet zich ten doel gesteld om de armoede voor kinderen in Nederland per 2025 te halveren. Volgens het Centraal Planbureau wordt dat echter bij lange na niet gehaald. Save the Children vraagt de Tweede Kamer om beleid om kinderarmoede te bestrijden en besluiten over het sociaal minimum in Caribisch Nederland niet uit te stellen tot na de verkiezingen.  

Klimaat 
Ook het klimaat kan niet wachten tot er een nieuw kabinet is. Nederland gaat volgens het huidige beleid haar eigen klimaatdoelen niet halen, en ook het behalen van de wereldwijde doelen die we op klimaat gesteld hebben ziet er somber uit. Er is nu actie nodig om kinderen een toekomst te kunnen bieden. Wij verzoeken de Tweede Kamer dan ook om de toegezegde klimaat financiering onverminderd in te zetten om gevolgen van de klimaatcrisis in de meest arme en klimaatkwetsbare landen tegen te gaan. 

Asielzoekers 
Maatregelen om ervoor te zorgen, dat (minderjarige) asielzoekers kunnen rekenen op humane en stabiele opvang moeten met de grootst mogelijke urgentie worden opgepakt. Er is een enorm tekort aan opvanglocaties, de opvangcentra zitten te vol en kinderen en hun ouders moeten vaak verhuizen naar andere locaties, terwijl ze juist behoefte hebben aan rust en duidelijkheid. Er ligt al een nieuwe wet klaar om hierin verbetering te brengen, de Spreidingswet. Save the Children vraagt de Tweede Kamer deze wet zo spoedig mogelijk te behandelen.    

Kinderarbeid 
Voor het bedrijfsleven liggen er plannen klaar om de rechten van kinderen te beschermen. Zowel via Nederlandse als via Europese wetgeving. Denk aan de plicht voor bedrijven om uit te zoeken of er geen kinderarbeid is gebruikt bij het maken van kleding of het winnen van grondstoffen. Save the Children wil dat onderhandelingen op Europees niveau over deze wet geen vertraging oplopen en roept politieke partijen daarnaast op om de behandeling van de initiatiefwet die standaarden stelt voor bedrijven in Nederland niet te pauzeren.  

Kortom, er is genoeg werk aan de winkel, vandaar onze oproep aan alle fractievoorzitters van politieke partijen in de Tweede Kamer om cruciale besluitvorming voor kwetsbare kinderen niet te laten wachten tot na de verkiezingen.  

Lees hier de brief die we aan de Tweede Kamer hebben gestuurd