Skip to main content
a7aff21e-9f4e-4825-8850-34aeeffda362.jpg.webp

Reactie op bombardement op Oekraïens kinderziekenhuis

Donderdag 10 Maart 2022

We zijn verbijsterd dat een Oekraïens kinderziekenhuis, inclusief een kraamafdeling, doelwit is geworden van bombardementen.

Een plek waar mensen naartoe gaan voor hulp, een plek die veilig moet zijn voor kinderen, moeders en gezinnen. Waar kunnen gezinnen en kinderen terecht als zelfs ziekenhuizen niet meer veilig zijn? Ziekenhuizen mogen nooit veranderen in een slagveld. De bombardementen gaan compleet voorbij aan de grondrechten van kinderen en zijn in strijd met het internationaal humanitair recht. Save the Children roept op tot een onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden en het gebruik van explosieven in bevolkte gebieden. Alleen dan kunnen kinderen beschermd worden tegen geweld en hun rechten gewaarborgd worden.
 
Welke hulp geeft Save the Children aan Oekraïne? 

  • Teams van Save the Children delen voedsel, water en hygiënekits uit aan vluchtelingen die aankomen bij de grens tussen Roemenië en Oekraïne en in opvangcentra.
  • In Polen en Roemenië bieden we bescherming aan kinderen, al dan niet alleenstaand. We geven psychosociale ondersteuning en toegang tot juridische diensten.
  • Sinds 2014 zijn we actief in Oekraïne. Save the Children levert essentiële humanitaire hulp aan kinderen en hun families, afstandsonderwijs, het verstrekken van psychosociale ondersteuning, het uitdelen van winterpakketten en hygiënepakketten en het verstrekken van cash geld aan gezinnen zodat ze kunnen voldoen aan basisbehoeften zoals voedsel, huur en medicijnen.