Skip to main content
Esther and Blessings 16 months Northern Malawi

Statement: Stop bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

Donderdag 1 Juni 2023

Verschillende bekende Nederlanders en directeuren roepen het kabinet op om een einde te maken aan de geplande bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp.

Eind april kondigde het kabinet in de Voorjaarsnota aan dat het de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Het kabinet wil dit geld gebruiken om de opvang van asielzoekers in Nederland te betalen. In 2023 wordt 19% van het ontwikkelingsgeld gebruikt voor de asielopvang. Dat loopt op naar 29% in 2026, wat neerkomt op het flinke bedrag van 1,5 miljard euro. Naar verwachting stijgt dit nog verder naar 40% van het budget in 2028 (2,5 miljard euro). De BN’ers vinden dat het kabinet structureel in goede asielopvang moet investeren, in plaats van het ontwikkelingsbudget langzaam maar zeker kaal te plukken.  

Omstandigheden zijn al zwaar
Mensen en gebieden wereldwijd die nu al met de zwaarste omstandigheden kampen, worden door de bezuinigingen extra hard getroffen. Zo bleek er nu al minder geld beschikbaar voor steun aan aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Of voor mensen in Somalië die door aanhoudende droogte zonder eten zitten. 

Eerder riepen ruim 80 directeuren van ontwikkelingsorganisaties al op tot het terugdraaien van de bezuinigingen. Vorige week deden de leiders van 24 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, onder wie vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Humanistisch Verbond een vergelijkbaar appèl op het kabinet. Nu spreken ook BN’ers zich uit tegen de bezuinigingen.

Op 8 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Ontwikkelingsorganisaties hopen dat de Tweede Kamer het kabinet tot de orde roept en zich duidelijk uitspreekt tegen de bezuinigingen.