Skip to main content
38716077-1c70-4dce-8ade-29196efb0dbb.jpg.webp

‘Steun minister Kaag voor leefbaar inkomen goede ontwikkeling’

Dinsdag 23 Februari 2021

Save the Children heeft samen met 7 andere maatschappelijke organisaties minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief gecomplimenteerd met haar steunbetuiging voor het thema leefbaar inkomen.
 

Voor Save the Children is dit thema van essentieel belang: het ontbreken van een leefbaar inkomen leidt in veel gezinnen tot armoede, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van de mogelijkheid voor de kinderen om onderwijs te volgen, of de kinderen die genoodzaakt worden met kinderarbeid bij te dragen aan het gezinsinkomen. We roepen in onze brief Kaag op om te zorgen dat ook in de toekomst Nederland een voortrekkersrol blijft vervullen op dit thema.
 
Een leefbaar inkomen is een soort minimuminkomen voor gezinnen om een waardig leven te kunnen leiden. Dit bedrag is meer dan het bestaansminimum. Een leefbaar inkomen dekt voldoende voedsel op tafel, onderwijs, gezondheidszorg, kleding, huur of afbetaling van een woning en genoeg geld om onvoorziene tegenvallers te kunnen dekken. Het leefbaar inkomen is een fundementeel mensenrecht en is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 
De brief aan minister Kaag is naast Save the Children ondertekend door Fair Trade Nederland, CNV, FNV, FairFood, FairWear Foundation, Solidaridad, Rainforest Alliance en the Sustainable Trade Initiative (IDH).