Skip to main content
DSCF0164

Straatkinderen in India steeds meer zichtbaar

Maandag 11 Juli 2022

In 2018 hebben wij in twee jaar tijd ruim 280.000 kinderen in India een identiteitskaart kunnen geven. Nu verplicht het Hooggerechtshof India om onze oplossing als standaardprocedure in te zetten. 

Save the Children India is al lang bezig om de levens van kinderen op straat positief te beïnvloeden. In India zijn ruim 2 miljoen straatkinderen. Zo’n 80% van hen heeft geen identiteitsbewijs. In 2018 steunde de Nationale Postcode Loterij Save the Children via een project genaamd 'Surviving the Streets in India - The Invisibles'. De interventie was bedoeld om een legale identiteit te geven aan kinderen in de 10 armste steden. 
 
Uitspraak Hooggerechtshof India
Dit was echter niet het enige wat wij deden. Op de achtergrond bleef Save the Children pleiten voor deze kinderen. In 2021 nam het Hooggerechtshof van India kennis van onze voortdurende pleitbezorging en aanhoudende campagne over straatkinderen. De Nationale Commissie voor de Bescherming van de Rechten van het Kind (NCPCR) heeft de door ons gegenereerde gegevens gebruikt om een dashboard (Baal Swaraj Portal) te ontwikkelen om kinderen op straat, die zorg en bescherming nodig hebben, digitaal te volgen en te monitoren. Dit zorgt ervoor dat kinderen veel zichtbaarder zijn. Het Hooggerechtshof van India heeft de Indische overheid nu verplicht om het dashboard en onze ontwikkelde standaardprocedures in te zetten om kinderen een identiteitskaart te geven. 

Id-kaart-goed

Het belang van identiteitskaarten
Dit is geweldig nieuws, want met de kaart kunnen Indiërs gesubsidieerd voedsel en gas krijgen. Ook is het ID-bewijs noodzakelijk voor een schooldiploma, om te kunnen stemmen, voor pensioenopbouw, belastingaangifte, een rijbewijs, een bankrekening en een mobiel telefoonnummer.

Met de identiteitskaart kunnen kinderen zich in schrijven op gesubsidieerde scholen, kunnen zij aanspraak maken op een plek in een opvanghuis en kunnen ze een zorgverzekering krijgen om naar de dokter te gaan. Kortom de kaart zorgt ervoor dat kinderen gebruik kunnen maken van de overheidsvoorzieningen waar iedere Indiase burger recht op heeft. 

Voor kinderen die alleen op straat leven heeft de registratie nog meer voordelen. Omdat hun identiteit is vastgelegd kunnen zij worden herenigd met hun ouders of andere familieleden.

In het kort betekent deze wetsverandering dat straatkinderen een onderdeel worden van de Indische maatschappij en zo hun toekomst kunnen opbouwen. Met alle rechten die daarbij komen kijken.