Skip to main content
CH1591571.jpg

Tekort aan water in Irak en Noordoost-Syrië voorbeeld van klimaatverandering

Woensdag 27 Oktober 2021

Door droogte en lage waterstanden in belangrijke, grote rivieren hebben miljoenen mensen, waaronder veel kinderen, in Irak en Noordoost-Syrië nauwelijks toegang tot water.

In aanloop naar de klimaatconferentie roept Save the Children wereldleiders dringend op het tekort aan water prioriteit te geven in de plannen om klimaatverandering tegen te gaan.
 
Pim Kraan, directeur Save the Children: “De domino-effecten van het watertekort zijn mislukte oogsten, honger, een slechte gezondheid en ontheemding. In een land als Irak neemt kinderarbeid weer toe. Water is een fundamentele behoefte, maar groeit uit tot een luxemiddel. Daarom heeft waterschaarste meer aandacht nodig in het aanpakken van klimaatverandering.”
 
De waterstanden in de rivieren Eufraat, Tigris en Diyala zijn laag. De afgelopen jaren droogden delen van de Tigris en Diyala door extreme hitte en weinig regenval zelfs regelmatig op.
In Noordoost-Syrië functioneerde een van de belangrijkste waterbronnen voor de stad Hasakeh de eerste maanden van het jaar niet. Inwoners waren voor water afhankelijk van de hulp van humanitaire organisaties. Dat resulteerde in meer dan 56.000 kinderen en volwassen met acute diarree en meer dan 17.000 mensen van leishmaniasis, een huidziekte overgebracht door zandvliegen. Hoewel deze ziekten vaker voorkomen in de hete zomermaanden in Syrië, waren de uitbraken in 2021 veel hoger omdat er te weinig schoon water was voor de mensen.
 
Kinderen moeten meebeslissen
Eerder deze maand overhandigde Pim Kraan het onderzoek Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights aan de Nederlandse Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme en VN-jongerenvertegenwoordiger Aoife Fleming. In het rapport vertellen kinderen uit elf landen hoe klimaatverandering hun leven verandert en wat er aan gedaan kan worden om het tij te keren. Bij die overhandiging van dat rapport zei Kraan: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen meebeslissen over hun eigen toekomst. Overheden moeten niet alleen naar kinderen luisteren, maar zij moeten hun aanbevelingen ook gebruiken.”
 
Wat doet Save the Children in Syrië en Irak?
Save the Children steunde meer dan 800.000 mensen in Noord-Syrië met hulp op het gebied van water, sanitatie en hygiëne sinds het begin van de pandemie. De kinderrechtenorganisatie hielp bij het herstellen van 18 gemeenschappelijke watersystemen, het uitdelen van hygiënekits en voorlichting over hygiëne. In Irak adviseert en traint Save the Children lokale autoriteiten en organisaties hoe zij met waterschaarste kunnen omgaan en leverde het hardware voor watersystemen die ten goede komen aan 300.000 mensen.