Skip to main content
16523.jpg

Winter in Oekraïne: “Save the Children verdubbelt inspanningen”

Donderdag 26 Januari 2023

Oekraïense gezinnen zijn ten einde raad en moeten steeds bijzonderdere maatregelen nemen om deze winter te overleven. De dagelijkse black-outs duren nu tot 12 uur per dag. En dat terwijl de temperaturen onder het vriespunt liggen.  

De stroomuitval dwint tot creativiteit: families moeten sneeuw smelten voor water, ze gebruiken hun balkon als koelkast en verwarmde bakstenen als kachel. 
 
Larysa*, een oma die alleen in Bucha woont. Haar kinderen en kleinkinderen zijn het land ontvlucht. Larysa verwarmt nu bakstenen in een gasoven en plaatst ze later door het hele huis voor warmte.
 
"Soms is er 14 uur geen licht. En als er geen licht is, hebben we geen verwarming. We zetten de gasoven aan en zo houden we ons warm. De oven staat de klok rond aan. Ik betaal meer voor gas, maar wat kan ik anders doen? Ik betaal liever voor gas dan ziek te worden.”

Ziekenhuizen draaien op noodvoorzieningen 
Hoewel ziekenhuizen en scholen voorrang krijgen bij de energievoorziening, draaien veel ziekenhuizen op brandstofgeneratoren om ervoor te zorgen dat ze stabiel zijn en functioneren. 

De directeur van het district ziekenhuis in Soemy oblast, zegt: “Een kind dat in koude omstandigheden wordt geboren heeft speciale bescherming nodig. Als het ziekenhuis door stroomuitval afkoelt, kunnen we maar een paar uur per dag werken. Daarna kunnen we alleen nog eerste hulp verlenen en noodgevallen afhandelen.”

Het ziekenhuis bedient ongeveer 600 patiënten per dag en er worden jaarlijks bijna 400 baby’s geboren. Save the Children hielp het ziekenhuis met de aanschaf en installatie van een ketel op vaste brandstof om de afdelingen, operatie- en verloskamers warm te houden tijdens stroomuitval. 

Een kwestie van leven en dood
Sonia Khush, directeur van Save the Children in Oekraïne: “Het is een kwestie van leven of dood als mensen hun huizen niet kunnen verwarmen. In de aanloop naar deze winter heeft Save the Children haar inspanningen verdubbeld om cruciale hulp te bieden in de vorm van distributie van contant geld, kacheltjes, brandhout en herstel van huizen, scholen en ziekenhuizen. Maar zolang de aanvallen op de energie-infrastructuur doorgaan, kan deze winter voor kinderen en ontheemde gezinnen in Oekraïne net zo verwoestend zijn als raketten en granaten.”

Save the Children roept de strijdende partijen op zich te houden aan hun verplichtingen op grond van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving, en ervoor te zorgen dat de energie-infrastructuur en burgerobjecten, zoals huizen, scholen en ziekenhuizen, worden beschermd tegen aanvallen.