Skip to main content
Key-visual-campagnebeeld-optimized

Geldzorgen zijn een slechte basis voor een kind: stem voor een rechtvaardige toekomst

Woensdag 8 November 2023

In Nederland leeft 6,6% van alle kinderen in Nederland tenminste één jaar onder de lage-inkomensgrens. Onze jeugdreporters Jade en Rens gingen met verschillende politici in gesprek over hun visie op armoedebeleid.  

Kinderen van ouders met geldzorgen beginnen hun leven vaak al met een achterstand. Op allerlei vlakken in hun leven zorgt dit voor stress en dat is niet goed voor hun gezondheid en welzijn. Uit cijfers blijkt dat kinderen uit arme gezinnen het minder goed doen op school, waardoor ze later ook minder makkelijk aan een goede baan kunnen komen. Door het geldgebrek hebben ze ook minder sociale contacten, want ze kunnen aan minder activiteiten meedoen. Kinderen schamen zich ervoor, terwijl ze er niks aan kunnen doen. Onze jeugdreporters Jade en Rens spraken verschillende politici over armoede in Nederland. 

Als 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie waken wij over de rechten van kinderen en treden we op zodra deze rechten worden geschonden. In een stemwijzer hebben we 14 prominente politieke partijen op een rij gezet en onderzocht wat ze over, onder anderen, armoede in hun partijprogramma's hebben opgenomen. De partijen krijgen een score op basis van onze analyse van partijstandpunten over kinderrechten en wat we de partijen al eerder hebben gestuurd als input voor hun partijprogramma’s.  

Voor armoede was dit 

  • Trek het Nederlandse voorbehoud op artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag in;  

  • Neem de tussentijdse aanbevelingen van de commissie sociaal minimum over om het besteedbaar inkomen te verhogen en armoede onder kinderen tegen te gaan, namelijk:  
    1. Verlaag de mate van niet-gebruik van regelingen;  
    2. Verhoog het minimumloon en de bijstand of de huurtoeslag;  
    3. Verhoog de kinderbijslag of het kindgebonden budget. 

Bekijk de stemwijzer