Skip to main content
Key-visual-campagne-beeld-jade-en-rens-met-Stemwijzer-optimized

Gevluchte kinderen hebben recht op een stabiele omgeving: stem voor een rechtvaardige toekomst

Dinsdag 14 November 2023

70% van de gevluchte kinderen heeft behoefte aan mentale hulp, maar in de praktijk blijkt dat veel kinderen hier te laat mee in aanraking komen. Onze jeugdreporters Jade en Rens gingen met politici in gesprek over hun visie op asielbeleid.  

Kinderen die gevlucht zijn hebben hun vertrouwde omgeving achter zich moeten laten.  In opvanglocaties ervaren ze veel stress en voelen ze zich onveilig. Ze verhuizen gemiddeld acht keer per jaar, waardoor ze zich nergens thuis en in onzekerheid leven.  Ze hebben beperkt toegang tot zorg en onderwijs en missen daardoor structuur en de kans om nieuwe vrienden te maken. Een veilige, stabiele omgeving is noodzakelijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Alle kinderen hebben hier recht op.  Onze jeugdreporters Jade en Rens spraken verschillende politici over asielopvang voor kinderen in Nederland. 

Als 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie waken wij over de rechten van kinderen en treden we op zodra deze rechten worden geschonden. In een stemwijzer hebben we 14 prominente politieke partijen op een rij gezet en onderzocht wat ze over, onder anderen, asielbeleid in hun partijprogramma's hebben opgenomen. De partijen krijgen een score op basis van onze analyse van partijstandpunten over kinderrechten en wat we de partijen al eerder hebben gestuurd als input voor hun partijprogramma’s.  

Voor asielbeleid voor kinderen was dit 

  • Verbeteren positie kinderen in de opvang:  
    1. beperken verhuisbewegingen   
    2. Aandacht voor mentale zorg   
    3. Verbeter de toegang tot zorg  
    4. Verbeter de toegang tot onderwijsonderwijs 

  • Meer gespreide en kleinschalige opvang 

Bekijk de stemwijzer