Skip to main content
Omar met zijn broer

Jaarverslag 2023: meer impact en financiële omzet

Donderdag 4 Juli 2024

In 2023 heeft Save the Children Nederland bijna 2 miljoen mensen bereikt met hulp. We blikken in ons jaarverslag terug op een turbulent jaar, waarin onze hulpverlening op grote schaal werd ingezet. 

Financiële bijdragen uit donaties en giften van bijvoorbeeld de Nederlandse Postcode Loterij stelden ons in staat om snel in actie te komen, daar waar de nood het hoogst was. 

Aantal mensen bereikt

In februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door meerdere zware aardbevingen, waar we binnen 48 uur in actie konden komen. Daarnaast bleven wij hulp bieden aan kinderen in conflictsituaties. In Oekraïne, waar de oorlog voortduurde. In Soedan, waar het conflict in april escaleerde, waardoor miljoenen gezinnen op de vlucht sloegen. En in Gaza, waar sinds oktober meer dan 14.000 kinderen zijn omgekomen. Onze medewerkers werkten de klok rond om deze kinderen te voorzien van voedsel, medische zorg, onderdak, veilige plekken en onderwijs.

Nederland
We waren er niet alleen voor kinderen buiten Nederland. Ook binnen ons land zijn wij actief met programma’s. Via Speaking Minds kregen jongeren een stem in het gemeentelijk beleid. Het programma TeamUp biedt gevluchte kinderen mentale steun via sport- en spelactiviteiten, en won zelfs de prestigieuze Laureus Award.

Ondertussen zijn we alweer over de helft van 2024.En de tijd staat niet stil. Er waait een nieuwe politieke wind die het ons niet makkelijker maakt. Maar we zijn al ruim honderd jaar gewend tegenslagen te overwinnen. We blijven ons met uw steun onverminderd en met goede moed inzetten om onze missie waar te maken: wereldwijd positieve en onomkeerbare verandering creëren voor en mét kinderen. Want voor kinderen gaan we door het vuur. Gisteren, vandaag en morgen.