Skip to main content
honger campagne DRTV beeld

Wereldleiders, pak de onderliggende oorzaken van honger aan

Donderdag 21 December 2023

Dit jaar zagen we honger omhoogschieten in meerdere landen over de hele wereld. We spreken over een enorme stijging van 32% vergeleken met 2022. Wij roepen wereldleiders daarom op om het komende jaar de diepere oorzaken van honger aan te pakken.  

De top 10 van landen die te maken hebben met een voedselcrises zijn: Soedan, Somalië, Burundi, Djibouti, Gambia, Haïti, Libanon, Liberia, Senegal en Malawi. Sinds januari 2023 zijn daar 5,8 miljoen kinderen – of ongeveer 16.000 kinderen per dag – die chronische hongersnood lijden.  

Onze oproep 
Honger is geen verloren zaak. Er is de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt, maar als de conflicten, de economische instabiliteit en de klimaatcrisis verergeren, zal de honger dat ook doen. Als we een einde willen maken aan de mondiale honger, moeten we alle onderliggende oorzaken aanpakken. We kunnen het niet onder het tapijt blijven vegen. 

Save the Children roept ook op tot meer samenwerking tussen overheden, ontwikkelings- en humanitaire organisaties, klimaatgroepen en de particuliere sector. Kinderen en andere leden van de gemeenschap moeten hun zegje kunnen doen in deze discussies. Geen enkele sector of interventie alleen kan reageren op de vele oorzaken en kwetsbaarheden die tot voedselonzekerheid leiden, maar gecombineerd zal de impact effectiever, efficiënter en grootschaliger zijn. 

Wat doen wij?  
Save the Children werkt in zo’n 120 landen. Dit betekent dat we wereldwijd, met de hulp van lokale partners, levensreddende voedingsprogramma’s en langdurige ondersteuning van levensonderhoud kunnen leveren. 

  • Onze deskundige medische teams behandelen kinderen met ernstige ondervoeding met antibiotica en speciaal samengestelde voeding. 

  • We geven ondervoede kinderen een energierijke pindapasta met alle vitaminen, mineralen en calorieën die ze nodig hebben om te overleven en snel te herstellen.  

  • We trainen gezondheidswerkers om ondervoeding in hun gemeenschappen op te sporen, te diagnosticeren, te voorkomen en te behandelen.  

  • In de nasleep van een ramp geven we ouders waar mogelijk het geld dat ze nodig hebben om voedzaam voedsel voor hun kinderen te kopen. Waar de markten niet functioneren, verstrekken we noodvoedselpakketten en kant-en-klare maaltijden aan gezinnen die anders niets te eten zouden hebben.  

  • We voorzien gezinnen van droogtebestendig zaaigoed, herstellen de watervoorziening, voorzien boeren van middelen voor landbouw- en veeteelt, beschermen mangroves tegen overstromingen en onderwijzen overstromingsbestendige landbouwmethoden.