Skip to main content

Build Forward Better: How the global community must act now to secure children’s learning in crises
 

Publicatiedatum: 2021
Soort bestand: PDF
Taal: Engels
Auteur(s): Emma Wagner
Uitgever: Save the Children International

Samenvatting
‘Build back better,’ is lang een strijdkreet geweest tijdens crises en wordt vandaag de dag nog vaak gebruikt. Gezien de schaal van de wereldwijde onderwijscrisis die al voor de Covid-19 crisis woedde, is het belangrijk dat we onze ambitie niet beperken tot het onderwijs terugbrengen in de oude staat.

Het is nu noodzakelijk dat we anders en ‘build forward better’. Een erg ambitieuze uitdaging die tegelijkertijd een bron van hoop is. De wereldwijde schaal van de Covid-19 crisis zorgt voor een breder begrip van de impact van crises op het kinderrecht op onderwijs. Dit begrip kan een fundament vormen om ‘voorwaarts’ te bouwen en de kansen van kinderen radicaal te veranderen.

Dit rapport bevat nieuwe analyses van de landen waar het onderwijssysteem het meest kwetsbaar is. Het biedt de internationale gemeenschap handvatten om de ministeries van onderwijs te ondersteunen in de stappen die nodig zijn om voor te sorteren op een verbeterd onderwijssysteem dat zelfs tijdens crisissituaties kwalitatief, veilig en inclusief onderwijs garandeert.

Andere rapporten over dit thema

Save our Education (2021)

Wat er moet veranderen om te voorkomen dat kinderen door crises als covid-19 een onderwijsachterstand oplopen of niet meer naar school kunnen.

DOWNLOADEN

Education Against the Odds (2019)

Hoe je er voor zorgt dat gemarginaliseerde kinderen ook toegang krijgen tot goed onderwijs.

DOWNLOADEN