Dokter Ivy Melgareso, Filipijnen

“Ik werk in een mobiele kliniek
van Save the Children.”

Gezondheidszorg

Kinderen zijn de toekomst en alleen al daarom zou hun gezondheid voor alles moeten gaan. Door ervoor te zorgen dat ze gezond opgroeien en zich ontwikkelen, krijgen ze de kans uit te groeien tot volwassen deelnemers aan onze maatschappij.

Wat doet Save the Children

Miljoenen kinderen wereldwijd krijgen niet de gezondheidszorg waar ze recht op hebben. Omdat ze te ver van een goed ziekenhuis wonen, op de vlucht zijn of omdat hun ouders te arm zijn. Omdat ze verwaarloosd worden of in hun eentje op straat leven.

Wij helpen kinderen de eerste jaren van hun leven te overleven door te zorgen voor goede medische zorg, voorlichting en gezonde voeding.  Dat start al voor de geboorte: we begeleiden moeders door ervoor te zorgen dat ze gezond eten en op een veilige manier bevallen in een schone omgeving.

Verder steunt Save the Children wereldwijd vaccinatieprogramma’s die voorkomen dat jonge kinderen ziektes krijgen. In India bijvoorbeeld, zetten we mobiele klinieken in om kinderen in de sloppenwijken te helpen. En op veel plaatsen richten we moeder-kindcentra in. Ook in Liberia, Oeganda, DR CongoEthiopië en Honduras zijn met Nederlands geld programma's uitgevoerd die gericht zijn op het terugdringen van kindersterfte.

In onder meer Syrië en Irak steunt Save the Children de (kinder)ziekenhuizen met apparatuur en door het opleiden van gezondheidswerkers. Tijdens natuurrampen en conflicten worden (nood)kliniekjes ingericht of herbouwd om kinderen en hun ouders te helpen, de uitbraak van ziektes te voorkomen en ondervoeding tegen te gaan.

Kinder- en moedersterfte

Het voorkomen van kindersterfte, maar ook van moedersterfte, is een van onze belangrijkste doelen. Conflicten of problemen tijdens de zwangerschap of bevalling kosten jaarlijks aan duizenden kinderen en jonge moeders het leven. Bovendien sterven elk jaar miljoenen kinderen onder de vijf jaar aan ziektes die gewoon te voorkomen of te genezen zijn. Ziektes als diarree, longontsteking en mazelen, of aan ondervoeding.

De laatste decennia zijn belangrijke stappen gezet om kindersterfte tegen te gaan. In 1990 stierven nog meer dan twaalf miljoen kinderen in zulke omstandigheden, in 2015 was dat cijfer al gedaald naar minder dan 6 miljoen per jaar. Dat is een enorme verbetering, maar het is nog steeds een schrikbarend cijfer.

Daarom blijft jouw hulp heel hard nodig. 

Gezondheidszorg, wereldwijd

Vaccinaties

De afgelopen jaren droeg Save the Children bij aan vaccinatieprogramma’s en vocht zo mee tegen onder meer polio en de mazelen. Vaak gebeurde dat in de meest afgelegen gebieden.
Lees verder

Zorg tijdens rampen

Bij noodsituaties zijn kinderen vaak kwetsbaar. Dan is het van het grootste belang om zeker te stellen dat ze snel de goede zorg krijgen.
Lees meer

Malaria, mazelen en longontsteking

Wereldwijd streven dagelijks honderden kinderen aan deze drie ziektes. Dat is onnodig, wan het is vrij goedkoop is om ze te bestrijden of zelfs te voorkomen.
Lees meer

Geef kwetsbare kinderen een kans op een gezond leven

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>