Skip to main content
83246972-2595-4995-bf9d-0775cdb3541a.jpg.webp

Hoessein laat de ongekende kracht van kinderen zien

Met een lach op zijn gezicht skate Hoessein om het asielzoekerscentrum heen. Hij begint te wennen aan zijn nieuwe omgeving, voelt zich veilig en is blij in Nederland: “Alle mensen in Nederland hebben een mooi hart.” Vol trots laat Hoessein zien wat hij heeft geleerd op school. De grootste wens van zijn vader, Ahmad, is dat zijn kinderen kunnen studeren en onderdeel worden van de samenleving.

“Eigenlijk kan ik niet meer goed herinneren hoe ik naar Jordanië ben gevlucht”, Mohammed haalt zijn schouders op. “Ik was aan het slapen denk ik”, zegt hij giechelend. De reden waarom hij is gevlucht, staat wel in zijn geheugen gegrift: “Als ik aan het spelen was, hoorde ik gevechtsvliegtuigen en andere rare geluiden. Dan renden we altijd naar binnen”. De alles vernietigende burgeroorlog maakte hem bang. Hij denkt niet vaak terug aan deze nare periode, maar ziet wel op het nieuws hoe slecht het in Syrië gaat.

De vlucht
Ahmad vluchtte als eerste uit het gezin uit Idlib, Syrië. Hij legde de reis naar Nederland grotendeels te voet af. Door gezinshereniging kon het gezin van Ahmad naar Nederland komen. Het gezin heeft het af en toe best zwaar. “De bewoonde wereld is ver weg van het asielzoekerscentrum.” Het grootste probleem waar hij en zijn vrouw tegenaan lopen is de taal. “Nederlands is een moeilijke taal om te leren.” Hoessein ziet het positief in. “Hier heb ik tenminste een eigen bed, in Syrië niet.”

a43dd108-ce16-46dc-a90b-15154eaabc76

Emoties uiten
Hoessein praat liever niet over wat hij heeft meegemaakt in Syrië. En dat is helemaal oké. Want ook zonder te vertellen wat je hebt meegemaakt, kun je je emoties uiten door spel en beweging. Dat is wat Hoessein elke week doet bij TeamUp. “De kinderen zijn erg blij als ze naar een TeamUp-sessie mogen. Ze tellen de minuten af totdat het begint”, vertelt Ahmad.

Stilleggen activiteiten
Maar toen kwam de coronapandemie. Structuur en het gevoel van veiligheid viel voor kinderen weg, en angst en stress namen toe. Onze activiteiten kwamen wereldwijd stil te liggen. Ook in Nederland. “Ineens zat mijn zoon weer elke dag opgesloten, hij had geen afleiding meer”, vertelt de vader van Hoessein. “Het bracht bij Hoessein nare herinneringen naar boven. De TeamUp-activiteiten zorgden altijd voor afleiding.”

Alternatieven
Maar in tijden van crisis kijkt TeamUp niet toe, maar onderneemt direct actie. Zo hebben we de activiteiten aangepast en gebundeld in TeamUp Thuis. De activiteiten gingen voor Hoessein gewoon door, maar dan via wekelijkse, korte video’s van activiteiten. En het offline spellenboek.

Inmiddels zijn de activiteiten weer hervat. Hoessein stond als een van de eerste kinderen in de rij op het speelveld waar de activiteiten plaatsvinden. Vol enthousiasme vertelt hij: "Ik kan weer met andere kinderen spelen en dansen!"

*De naam Hoessein is om veiligheidsredenen gefingeerd.

TeamUp op School is een programma van Save the Children, War Child en UNICEF Nederland in samenwerking met de CED-Groep.