Credits @Fiona Hageman Fotografie

Wat hebben we al bereikt?

Bij Speaking Minds is het belangrijk dat jongeren een STEM krijgen in het gemeentelijk armoedebeleid. Daarom werken wij ook nauw samen met gemeenten en veelal ROC scholen. Utrecht was de eerste gemeente met wie wij een pilot draaide, daarna volgden Rotterdam, Heerlen, Kerkrade en Lingerwaard, Venlo, Almelo, Maastricht, Hollands Kroon, Kampen en de Kempengemeenten. 

Hieronder kun je per gemeente zien welke resultaten er zijn behaald en wat de adviezen van de studenten zijn geweest. Zo hebben bijvoorbeeld de studenten van het ROC Midden Nederland op verzoek van de gemeente twee keer een advies uitgebracht: over de U-(kortings)pas en over de schuldhulpverlening. 

Initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz
Save the Children coördineert het project en begeleidt de jongeren. Stimulansz draagt zorg voor de werving, begeleiding en monitoring van gemeenten en Defence for Children verzorgt trainingen op het gebied van kinderrechten.

Resultaten Rotterdam

Bekijk hier de adviezen die de jongeren in Rotterdam hebben uitgebracht aan de gemeente tijdens de slotbijeenkomst.

Resultaten Utrecht

De jongeren uit de gemeente Utrecht hebben twee keer een advies aan de gemeente uitgebracht. Bekijk hier alle resultaten.

Resultaten Lingewaard

In Lingewaard zijn we 8 weken bezig geweest met een niveau 2 groep van het MBO. Bekijk hier de adviezen en resultaten.

Resultaten Kerkrade

Bekijk hier de adviezen die de jongeren in Kerkrade hebben uitgebracht aan de gemeente tijdens de slotbijeenkomst.

Resultaten Heerlen

Bekijk hier de adviezen die de jongeren in Heerlen hebben uitgebracht aan de gemeente tijdens de slotbijeenkomst.

Resultaten Maastricht

Bekijk hier het verslag van de slotbijeenkomst én de resultaten, die de jongeren presenteerden aan gemeente Maastricht.

Resultaten Venlo

Donderdag 9 november 2017 nam wethouder Aldewereld de adviezen van de jongeren in ontvangst. In hun presentatie vertelden de jongeren dat ze merken dat er opmerkelijk weinig over armoede gesproken wordt.

Resultaten Almelo

“Als er ergens veel jongeren in armoede opgroeien, dan is het wel in de laagste niveaus van het MBO," aldus Saskia van der Kolk. Bekijk hier het verslag van de slotbijeenkomst en de adviezen aan de gemeente Almelo.

Resultaten Hollands Kroon

Op woensdag 17 januari hebben de jongeren van het Wiringherlant hun adviezen gepresenteerd aan de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Hollands Kroon. Dit was de eerste samenwerking met een VMBO groep.

Resultaten Kampen

Donderdag 30 januari 2018 vond de slotbijeenkomst plaats in Kampen. Een groep jongeren van het Landstede in Zwolle gaf advies aan aan de gemeente Kampen met betrekking tot het armoedebeleid in Kampen.

Resultaten de Kempengemeenten

“Noem armoede gewoon armoede!” gaven de jongeren van het Summa College Eindhoven aan tijdens de slotbijeenkomst aan de Kempengemeenten. “Want door het te benoemen kunnen we het taboe op armoede in Nederland doorbreken.”