Skip to main content
da41eb91-3c47-43b7-8087-9faad446480b.jpg.webp

Burkina Faso

Burkina Faso is een republiek in west-Afrika. Het land heeft meer dan 20 miljoen inwoners, en 80% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. Burkina Faso is één van armste landen in de wereld. Meer dan 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Jaren van politieke instabiliteit en een grote demonstatie in 2014 resulteerde in het einde van het 27-jarig regime van president Compaoré. Sindsdien heeft het land herhaaldelijk te maken met geweld door gewapende groeperingen, waaronder aanvallen op scholen. Door de combinatie van COVID, het oplaaiend conflict en klimaat, hebben op dit moment maar liefst 4.7 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, waarvan 2,6 miljoen kinderen. 

De situatie in Burkina Faso 

Het land kent veel ondervoeding. 1.6 miljoen mensen in Burkina Faso hebben niet genoeg te eten. Naar schatting lijden meer dan 600.000  kinderen onder de vijf jaar en bijna 130.000 zwangere en borstvoeding gevende vrouwen aan acute ondervoeding. Veel kinderen moeten werken om geld te verdienen voor eten en andere basisbehoeften: 42% van de kinderen werkt, en kan hierdoor niet naar school gaan. Bovendien zijn 32% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar al getrouwd. 

Door de toenemende onveiligheid in het noorden van het land, langs de grens met Mali en Niger, zijn verschillende gemeenschappen in Burkina Faso ontheemd. In januari 2019 waren er minder dan 50.000 intern ontheemden. In augustus 2021 stond dit aantal op 1,4 miljoen, dit komt neer op bijna 6% van de bevolking. Het aantal kinderen dat gerekruteerd wordt als kindsoldaat is de laatste jaren bovendien ook flink gestegen. 

 

Abdoe*, 21, sloot zich als kind aan bij een gewapende groepering
Abdoe*, 21, sloot zich als kind aan bij een gewapende groepering:

“Ik heb meer dan vier jaar in een gewapende groepering gezeten. Ik leerde de groep kennen doordat ik naar hun preken luisterde. Ik ging niet naar school en had geen werk, dat dwong mij en andere jonge mensen om op zoek te gaan naar een baan. De enige beschikbare optie was om bij een gewapende groepering aan te sluiten. Bij de rekrutering was het voor de groep belangrijk om gemotiveerde mensen te hebben, mensen die klaar stonden om hen te volgen. De kandidaten waarnaar ze zochten zijn kinderen van 15 tot 25 jaar."

 

Wat Save the Children al heeft bereikt
Save the Children International werkt al sinds 1982 onvoorwaardelijk in Burkina Faso en ondersteunt programma's op het gebied van gezondheid en voeding, onderwijs, bescherming en armoede in 7 regio’s. Daarnaast proberen wij het beleid te beïnvloeden om een betere leefomgeving voor kinderen te creëren en een betere naleving van de rechten van de kinderen. In Burkina Faso zijn wij de stem van kinderen en geven wij kinderen de middelen om zich uit te spreken.  In 2021 hebben we 2.081.134 mensen bereikt met onze programma’s, waarvan 162.827 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen:  
 
·      58.471 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding   
·      8.874 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede  
·      46.778 kinderen kregen toegang tot onderwijs 

Projecten in Burkina Faso

ATWA: “Adolescent Transition in West Africa” 

Onvoldoende toegang tot en kennis van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, hebben levenslange gevolgen voor jongeren. Save the Children zet zich in voor de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten in Burkina Faso. Onvoorwaardelijk.

Lees meer

Right2Grow

Bij Right2Grow pakken we de grondoorzaken van ondervoeding aan. Hierbij is er speciale aandacht voor de samenhang tussen WASH (water, sanitatie & hygiene) en ondervoeding. 

Lees meer