Thailand

Thailand, officieel het koninkrijk van Thailand, is een land in Zuidoost Azië. Het bevolkingsaantal ligt op 70 miljoen mensen. Ondanks dat Thailand vaak gezien wordt als een middeninkomen land, ten gevolg van sterke economische groei in de laatste decennia, is er grote ongelijkheid zichtbaar tussen rijke en arme huishoudens. Thailand behoort zelfs tot een van de meest ongelijke landen ter wereld volgens de laatste Gini-indexgegevens van de Wereldbank.  

Vóór COVID-19 schatte de Wereldbank het armoedepercentage op bijna 10%. Deze kloof is alleen maar groter geworden door de economische effecten van COVID-19. Volgens het 2020 'Global Wealth Report and Databook' van Credit Suisse, heeft Thailand nu de grootste welvaartskloof ter wereld. De armste 50% van de Thailanders bezit momenteel slechts 1,7% van de rijkdom van het land, terwijl de rijkste 10% nu een enorme 85,7% bezit. De impact van klimaatverandering in Thailand is zichtbaar door een toename in overstromingen en stormen en periodes van droogte. Doordat het gezinsinkomen in veel gevallen is gedaald ten gevolge van de COVID-19 pandemie dreigen 170.000 leerlingen hun school niet af te maken.

De situatie in Thailand 
De meerderheid van de vluchtelingen van Myanmar leven in Thailand. Save the Children werkt in negen vluchtelingenkampen langs de grens tussen Thailand en Myanmar. Thailand heeft al meer dan drie decennia lang vluchtelingen opgevangen in kampen. UNHCR schat dat vanaf juli 2021 bijna 97.000 vluchtelingen in de kampen wonen. Zij kunnen niet terug en kunnen in Thailand of in de kampen niet legaal aan het werk, wat erin resulteert dat zij volledig afhankelijk zijn van humanitaire organisaties. Ten gevolge van deze uitzichtloze situatie hebben veel mensen te kampen met alcohol verslaving en huiselijk geweld.  

De impact van deze situatie op vluchtelingenkinderen is groot. 11% van deze kinderen zijn ondervoed en 12% van de kinderen kunnen niet naar school. Kinderen lopen het risico op misbruik, verwaarlozing, kinderarbeid, mensenhandel en uitbuiting. 14% van alle meisjes tussen de 15-19 jaar is getrouwd en lopen een hoog risico op mishandeling en misbruik. 

Saung Hay Man (15 jaar)

Saung Hay Man woont in het Umpiem Kamp aan de grens van Thailand en Myanmar. "Ik woon samen met mijn vader, moeder en broertje van vier jaar. Ik help mijn moeder met koken. Dat vind ik heel erg leuk, daarom volg ik ook kooklessen, zodat ik andere soorten eten leer maken." 

Save the Children in Thailand 

Save the Children werkt sinds 1984 in Thailand in verschillende sectoren, waaronder onderwijs, beroepsopleiding, humanitaire hulp en vredesopbouw. Save the Children werkt ook in door conflicten getroffen gebieden in het verre zuiden van Thailand, waar kinderen worden geconfronteerd met geweld en traumatische ervaringen. De nadruk ligt daar op belangbehartiging van jongeren en vredesopbouw en het versterken van beroepsopleidingen en kansen op levensonderhoud voor vrouwen en jongeren. 

Save the Children in Thailand zet zich in om de meest kwetsbare kinderen te bereiken, waaronder vluchtelingenkinderen, migrantenkinderen, kinderen die getroffen zijn door conflicten in het diepe zuiden, kinderen die fysiek en seksueel worden uitgebuit, inclusief slachtoffers van mensenhandel, kinderen in een minderheidstaal, niet-schoolgaande kinderen, gehandicapte kinderen, arme stadskinderen en straatkinderen. 

In 2021 hebben we 59.766 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 46.710 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen:

  • 850 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede
  • 45.272 kinderen kregen toegang tot onderwijs 
  • 26.429 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid. 

Programma's in Thailand

SENANG

‘SENANG’ word gefinancierd door de Europese Unie. Kinderen ontwikkelen tijdens SENANG hun visie op vrede en veiligheid en krijgen de materialen om met hun gemeenschap de dialoog aan te gaan en te werken aan vrede.
Lees meer

Basic Education Support towards Transition (BEST)

Het programma biedt onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen (kinderen tot 17 jaar in het bijzonder) uit Myanmar die in de negen vluchtelingenkampen langs de grens in Thailand wonen. 
Lees meer

Local engagement to advocate for peace (LEAP 2)

Het programma richt zich op het versterken van de capaciteit van zo'n 10 maatschappelijke organisaties die met jongeren werken. Wij helpen hen te pleiten voor betere bescherming van kinderen en het stimuleren van jeugdparticipatie. Dit doen wij door maatschappelijke organisaties en jongeren te trainen zogenoemde kindvriendelijke ruimtes op te zetten. 
lees meer

COVID-19 Response and Recovery in the Deep South

Het programma richt zich op de meest kwetsbare huishoudens en jongeren met een focus op migranten en adolescente meisjes, in het Zuiden van Thailand. Het programma biedt hulppakketten voor 720 huishoudens, en helpt 250 jongeren en gemigreerde vrouwen hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken.
 
lees meer

Steun ons werk in Thailand

Doneer
>