Skip to main content
3a450cd8-7941-45b6-8b6b-848b0984b78d.jpg.webp

Afghaanse kinderen krijgen psychosociale steun door sport en spel

Maandag 13 September 2021

Op 15 september begint TeamUp met psychosociale hulp voor Afghaanse kinderen die in Nederland zijn aangekomen. Door middel van spel- en bewegingsactiviteiten biedt het TeamUp programma een veilige ruimte voor kinderen om stress en spanning los te laten.
 

Hierdoor kunnen zij beginnen met het verwerken van hun traumatische ervaringen en het bouwen aan een toekomst vrij van angst en gevaar.

Na de evacuatie van honderden gezinnen uit Afghanistan zijn er speciale noodopvanglocaties opgezet, deze centra bieden onderdak en voedsel. Daarnaast is het beschermen en stimuleren van het psychologische-  en sociale welzijn van kinderen, families en hun omgeving noodzakelijk. Hier kan TeamUp bij helpen.

Onzichtbare littekens
"We zijn erg blij dat we onze activiteiten op noodopvanglocatie Heumensoord [bij Nijmegen] kunnen starten", zegt Jantsje Koopman, teamleider van het programma TeamUp. "Gevluchte kinderen uit Afghanistan zijn blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen die op het eerste gezicht ongezien blijven. TeamUp pakt deze onzichtbare littekens aan en helpt kinderen omgaan met hun gevoelens en ervaringen, waardoor zij stress en spanning kunnen loslaten. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij", legt zij uit.

Stabiliteit en plezier 
TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Jantsje Koopman: "Veel kinderen stromen na aankomst door naar een regulier asielzoekerscentrum. Als TeamUp daar ook is, tovert dat een lach op hun gezicht. Iets vertrouwds in een nieuwe omgeving! TeamUp biedt plezier en houvast in een storm van onzekerheid en angst.”

TeamUp is actief in 32 opvangcentra verspreid over het land. Op dit moment zit de asielopvang overvol door een langzame doorstroom. De overvolle azc’s met daarbij de onzekerheid over een toekomst in Nederland, zorgen voor extra stress bij de kinderen. Om aan deze dringende behoefte te voldoen, zoekt TeamUp nieuwe vrijwilligers die 4-5 uur per week op deze locaties kinderen kunnen begeleiden. Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je mailen naar [email protected]

TeamUp is ontwikkeld door Save the Children, UNICEF Nederland en War Child. Dit programma biedt psychosociale ondersteuning aan kinderen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond van 6 tot 18 jaar door middel van gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten. Kinderen leren op een positieve manier met hun emoties om te gaan en vriendschappen op te bouwen, wat nodig is om weer zelfvertrouwen te krijgen en een hoopvolle toekomst op te bouwen.

Foto: Michael Jessurun