Skip to main content
7907635a-d87c-4db0-968f-82c6a6b86354.jpg.webp

De financiële sector moet aan de slag met kinderarbeid

Woensdag 8 December 2021

Slechts 7% van alle financiële investeerders in Nederland heeft een specifiek beleid op kinderarbeid in hun verantwoord beleggingsbeleid. Gelukkig erkent de overgrote meerderheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen dat kinderarbeid een relevant thema is voor hen.

Dit blijkt uit een rapport dat WNCB heeft laten uitvoeren door VBDO. Op hun Jubilieum viering, mocht Save the Children dit rapport toelichten én laten zien hoe het ook kan.

‘Kinderarbeid is voor het eerst in twintig jaar weer gestegen. Meer dan 160 miljoen kinderen gaan daardoor niet of maar gedeeltelijk naar school. Dit is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Institutionele beleggers kunnen bijdragen aan het tegengaan van kinderarbeid, juist door dit collectief op te pakken als onderdeel van hun beleggingsbeleid. Samen kunnen we de vicieuze cirkel helpen verbreken’ zegt Josje Beukema, Lobby & Advocacy medewerker Child’s Rights & Business.

Een van de grote struikelblokken om goed beleid te kunnen voeren op kinderarbeid als investeerder is het gebrek aan informatie. In de conclusies raadt VBDO de financiële sector aan om meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties, juist die organisaties die lokaal aanwezig zijn en het probleem van dichtbij ervaren.

Naast het werk van Save the Children bij de IMVO-convenanten met de financiële sector. Wordt er ook 1-op-1 samen met bedrijven gewerkt aan het aanpakken van kinderarbeid in de productieketen. In een innovatieve samenwerking met ING wordt gekeken hoe de krachten te bundelen. “ING en Save the Children streven samen naar een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld. Door nieuwe ideeën te onderzoeken, gebruikmakend van onze wederzijdse prioriteiten, complementaire expertises en ons bereik. Om op die manier een ​​unieke verandering te creëren”, legt Martijn Majoewsky uit, Partnership Manager Corporate bij Save the Children.

"ING en Save the Children streven samen naar een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld. Door nieuwe ideeen te onderzoeken, gebruikmakend van onze wederzijdse prioriteiten, complementaire expertises en ons bereik. Om op die manier een unieke verandering te creëren.
We testen dit op dit moment door de supply chains van ING-klanten meer inzichtelijk te maken, verbeterpunten aan te dragen te maken en hen daarvoor eventueel passende voordelige financiële producten aan te bieden. ING en Save the Children zullen deze aanpak vanaf het begin vormgeven: Het betrekken van de ING-klanten bij deze reis en ervoor zorgen dat dit een echt samenhangend en volledig transparante aanpak is."

Bij het VBDO Jubilieum op 25 november, waar alle grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen waren verzameld, gaf Save the Children een workshop over kinderarbeid. Save the Children laat zien dat er genoeg kennis en expertise aanwezig is, om samen kinderarbeid aan te pakken. Investeerders kunnen hun steentje bijdragen aan de strijd tegen kinderarbeid, als zij de samenwerking durven oppakken met maatschappelijke organisaties zoals Save the Children.