Skip to main content
Key-visual-campagne-beeld-jade-en-rens-met-Stemwijzer-optimized

De klimaatcrisis is een kindercrisis: stem voor een duurzame toekomst

Zaterdag 4 November 2023

De klimaatcrisis vindt nú plaats en heeft een verwoestende impact op het leven van onze kinderen. Onze jeugdreporters Jade en Rens gingen met verschillende politici in gesprek over klimaatbeleid.  

De klimaatcrisis vindt nú plaats en heeft een verwoestende impact op het leven van onze kinderen. Onze jeugdreporters Jade en Rens gingen met verschillende politici in gesprek over klimaatbeleid.  

Overal ter wereld zijn kinderen al de dupe van extreme weersomstandigheden: oogsten worden verwoest waardoor ze niet te eten hebben, ze kunnen niet naar school en soms zijn dorpen volledig afgesloten van de buitenwereld door overstromingen. Fundamentele kinderrechten, zoals toegang tot voedsel en onderwijs, staan op het spel. Ook dichtbij huis. De tijd dringt. Er moet meer gebeuren om het tij nog te kunnen keren. Jade en Rens voelen politici aan de tand over hun visie op klimaatbeleid.  

Als 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie waken wij over de rechten van kinderen en treden we op zodra deze rechten worden geschonden. In een stemwijzer hebben we 13 prominente politieke partijen op een rij gezet en onderzocht wat ze over, onder anderen, klimaat in hun partijprogramma's hebben opgenomen. De partijen krijgen een score op basis van onze analyse van partijstandpunten over kinderrechten en wat we de partijen al eerder hebben gestuurd als input voor hun partijprogramma’s.  

Voor klimaat was dit 

  • Om de toekomst van kinderen veilig te stellen moet de emissiereductie doelstelling minimaal 60% in 2030 zijn 
  • Mensen moeten zich kunnen aanpassen aan veranderende leefomstandigheden als gevolg van klimaatverandering zonder dat dit hun basisrechten schendt. 
  • Stel een vast percentage van humanitaire- en ontwikkelingshulp financiering beschikbaar voor anticiperende hulp en ontwikkel een politieke agenda om preventief actie te nemen bij voorspelbare klimaatrampen. 

Bekijk de stemwijzer