Skip to main content
00a94477-0fc4-4cff-b51e-28c1d1c2caba.png.webp

Een gezonde en duurzame wereld is een kinderrecht

Maandag 18 September 2023

Overheden moeten erkennen dat niets doen aan de klimaatcrisis een schending van de rechten van het kind is. Ze moeten actie ondernemen om milieuvervuiling en klimaatverandering te bestrijden, zo heeft het VN Kinderrechtencomité bevestigd.

Het is de interpretatie van een juridisch rapport, en het comité erkent dat kinderen recht hebben op een schone, gezonde en duurzame omgeving. Deze erkenning komt vooral door de roep om veranderingvan kinderen over de hele wereld en hun doorzettingsvermogen.  

Meer dan 16.000 kinderen uit 121 landen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit document, dat aantoont hoe milieuverontreiniging en de klimaatcrisis kinderrechten bedreigen en welke verplichtingen landen hebben om deze rechten te beschermen. 

Hoogtepunten uit de tekst 

  • Milieuvervuiling, klimaatcrisis en verlies aan biodiversiteit door nalaten van regeringen en bedrijven zijn een schending van de kinderrechten 
  • De afbraak van het milieu beïnvloedt elk aspect van het leven van kinderen en bedreigt hun toekomst 

Het VN-Kinderrechtencomité roept regeringen daarom op om:  

  • Milieu- en klimaatkwesties te integreren in hun werk om kinderrechten te realiseren  
  • Bescherm kinderactivisten door te eisen dat zij toegang krijgen tot de rechter en dat zij worden beschermd tegen vergelding wanneer zij deelnemen aan activisme 
  • Kinderen te betrekken bij besluitvormingsprocessen over klimaatbeleid  
  • Bedrijven te controleren, zodat zij zich houden aan de klimaateisen 

We moeten nu actie ondernemen 
Olt, 16, uit Kosovo, is lid van de door kinderen geleide groep Respect our Rights, die wordt ondersteund door Save the Children. Olt is een van de kinderen die door de commissie over dit besluit is geraadpleegd en zei tijdens de campagne: “De wetenschap bewijst dat de aarde aan het sterven is en dat volwassenen naar ons moeten luisteren omdat we ons meer bewust zijn van de schade die ze aan onze wereld hebben toegebracht.” 

“Als ik de wereldleiders iets zou kunnen vertellen, is dit het: onderneem nu actie, letterlijk nu, want er is niet veel tijd om actie te ondernemen. Onze wereld is stervende en er is zo weinig tijd voor ons om haar te helpen en te redden. Als we niet willen dat onze soort uitsterft, moeten we nu actie ondernemen.”