Skip to main content
6062da4f-9fd1-46ad-a2e6-34fcf266148a.jpg.webp

Een jaar onder Taliban-bewind zijn meisjes meer geïsoleerd, hongerig en verdrietig: nieuw rapport

Woensdag 10 Augustus 2022

Een jaar nadat de Taliban de macht heeft overgenomen, hebben een economische crisis, droogte en nieuwe beperkingen het leven van Afghaanse meisjes uitzichtloos gemaakt. Een kwart van de meisjes vertoont tekenen van depressie.

Het rapport Breaking point: Life for children one year since the Taliban takeover, laat zien dat 97% van de gezinnen moeite heeft met het voeden van hun kinderen. Vooral meisjes zijn de dupe van deze verslechterende situatie. Chris Nyamandi, directeur van Save the Children Afghanistan: “Sinds de Taliban de macht heeft genomen is het leven van kinderen in Afghanistan nog moeilijker. Ze zwoegen in steenfabrieken, zijn vuilraper of huisbediende in plaats van naar school te gaan.” Bijna 80% van alle kinderen zegt dat ze in de afgelopen maand met honger naar bed zijn gegaan, bij meisjes is die kans zelfs bijna twee keer zo hoog. Zij krijgen minder eten dan hun broertjes.

Heftige gevolgen
Gebrek aan eten heeft langdurige gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Negen van de tien meisjes zeggen dat ze minder te eten hebben dan vorig jaar en dat ze zich zorgen maken omdat ze gewicht verliezen en geen energie hebben om te studeren, spelen en werken. Ook met de mentale gezondheid van jonge meisjes is het slecht. Uit het rapport blijkt dat 26% van de meisjes tekenen van depressie toont, vergeleken met 16% van de jongens. 27% van de meisjes toont tekenen van een angststoornis, tegenover 18% van de jongens.

Meisjes hebben moeite met slapen, omdat ze zich zorgen maken en nachtmerries hebben. Ze vertellen dat ze zijn buitengesloten van activiteiten die hen vroeger blij maakten, zoals tijd spenderen met familie en vrienden en het gaan naar parken en winkels.

Geen onderwijs
Na de machtsovername van de Taliban in augustus vorig jaar, kregen duizenden meisjes op de middelbare school het bevel om thuis te blijven, waardoor de jarenlange vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid ongedaan werd gemaakt. Meisjes vertelden Save the Children dat ze boos en teleurgesteld zijn dat ze niet langer meer naar school kunnen gaan. Het onderzoek laat zien dat 46% van de meisjes niet langer meer naar school gaan, vergeleken met 20% van de jongens.

Parishad van 15
De vijftienjarige Parishad* woont in het noorden van Afghanistan. Ze gaat niet naar school, want haar ouders kunnen soms niet eens al hun kinderen eten geven, en er is zeker geen geld voor boeken en schoolspullen. Haar vader is dagloner en haar moeder kookt bij rijkere families. Vorig jaar moesten ze hun dorp ontvluchten, ze huurden een huis in een stad. Maar op den duur konden ze de huur niet meer opbrengen. De huurbaas stelde voor om één van de kinderen te kopen, maar haar ouders weigerden. Via een familielid hebben ze nu onderdak in een verre buitenwijk.

Parishad: “Sommige dagen verdient mijn vader niets en dan hebben we geen eten. Mijn broertjes worden dan midden in de nacht wakker van de honger en huilen om eten. Ik eet zelf niet, ik spaar het voedsel op voor mijn boertjes en zusjes. Wanneer ze zo’n honger hebben, word ik erg verdrietig en huil ik veel. Ik ga dan naar de buren om eten te vragen. Soms helpen ze mij en soms zeggen ze dat ze niks hebben.” Parishad zou ook graag naar school willen gaan. “Als ik andere meisjes naar school zie gaan, wil ik ook. We hebben geen schoolspullen en we hebben ook geen geld voor boeken. Ik kan er niks aan veranderen.”

Economische crisis
Na het terugtrekken van de internationale troepen vorig jaar, nam de Taliban op 15 augustus de macht. De internationale gemeenschap trok miljarden euro’s aan internationale hulp terug, de reserves in US dollars of andere buitenlandse valuta van Afghanistan werden bevroren en het banksysteem stortte in. Dat leidde tot een economische crisis. Ook de droogte – de ergste in de afgelopen 30 jaar – maakte de armoede erger. Save the Children sprak met veel kinderen en volgens hen zorgt de economische situatie ervoor dat er meer kindhuwelijken zijn. Vooral meisjes moeten trouwen. Van de kinderen die zeiden dat ze het afgelopen jaar ten huwelijk waren gevraagd om de financiële situatie van hun gezin te verbeteren, was 88% een meisje.

Nyamandi: “De oplossing van de problemen ligt niet alleen bij Afghanistan zelf, politieke leiders wereldwijd moeten weer financiering verstrekken voor noodhulp. Het banksysteem van Afghanistan moet nieuw leven ingeblazen worden, want een generatie kinderen dreigt hun jeugd te verliezen door kinderarbeid, een gedwongen huwelijk en schendingen van kinderrechten.”

Save the Children beschermt sinds 1976 kinderen en kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflict, regimewisseling en natuurrampen. Toen de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children haar hulp uitgebreid om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen. Save the Children levert onder andere gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water en sanitaire voorzieningen.  
 

*Naam is veranderd voor de veiligheid van de geïnterviewde