Skip to main content
868e6556-fa81-47dc-8823-24d1cea31be7.jpg.webp

Elf jaar oorlog in Syrië: kinderen worden nog steeds gebombardeerd

Dinsdag 15 Maart 2022

Na 11 jaar conflict leven kinderen in heel Syrië nog altijd onder erbarmelijke omstandigheden. Vaak leven ze in onhygiënische en onveilige kampen, maken ze beschietingen en luchtaanvallen mee en lopen ze een groot risico op honger, ziekte en ondervoeding.

Door het conflict in Noord-Syrië vallen nog altijd burgerslachtoffers. Gezinnen ontvluchten nog steeds hun huizen. Vijftien scholen werden afgelopen jaar, in 2021, in Noordwest-Syrië aangevallen. In oktober kwamen daarbij drie kinderen en een leraar om toen ze op weg naar school waren. Zo’n 6,5 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. 2,5 miljoen kinderen gaan niet naar school en bijna 800.000 kinderen zijn ondervoed. Het land heeft daarnaast te maken met een ernstige economische crisis, de COVID-19-pandemie en kampt met voedseltekorten met name in Noord-Syrië.
 
Grote voedseltekorten
De prijs van voedsel steeg afgelopen jaar met 97 procent. Gezinnen en huishoudens geven hierdoor meer dan veertig procent van hun inkomen uit aan voedsel. Ongeveer 12 miljoen mensen, zo’n 55 procent van de bevolking, leeft met voedseltekorten. Door de prijsstijgingen eten Syriërs gemiddeld minder en zijn ze voor een groot deel afhankelijk van humanitaire hulp. Gezinnen zoeken een uitweg door bijvoorbeeld hun kinderen te laten werken. Volgens de Verenigde Naties komt kinderarbeid bij zo’n 22 procent van de families voor.
 
De 13-jarige Ahmed is de oudste van tien kinderen en woont in een vluchtelingenkamp op het platteland van Idlib in Noordwest-Syrië. Na school werkt hij in een winkel zodat er genoeg geld is voor voedsel voor hem, zijn broers en zussen. Hun vader overleed drie jaar geleden. Ahmed: “Omdat ik de oudste ben en er niemand is om te helpen, werk ik, zodat we kunnen leven.” Volgens Ahmed lenen de meeste mensen voedsel uit de winkel totdat ze weer werk hebben en geld verdienen om hun schulden af ​​te betalen.
 
Geen borstvoeding
Door droogte kampt Noordoost-Syrië ook nog eens met een grote watercrisis. De waterstanden in belangrijke rivieren zijn laag en waterstations zijn beschadigd. Veel mensen hebben daardoor geen schoon stromend water. Bijna een derde van de vrouwen die in deze regio borstvoeding geven, zeggen dat ze niet genoeg moedermelk voor hun baby’s hebben. Dat komt omdat ze te weinig drinken blijkt uit onderzoek van Save the Children. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat zeven procent van de kinderen tussen 6-59 maanden ernstig ondervoed is.
 
Bescherm Syriërs
Een schokkend en ontluisterend beeld vindt Save the Children. Nu de Oekraïne-crisis tot het snelst groeiende aantal vluchtelingen in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog leidt, mogen gevluchte Syriërs niet worden vergeten. De rechten van alle vluchtelingen moeten worden beschermd en gehandhaafd, daarvoor pleit Save the Children vandaag. Sonia Khush, directeur van Save the Children Syrië: “Elf jaar na het begin van het conflict is Syrië nog steeds geen veilige plek voor kinderen. Geweld, verdriet, verlies, het op de vlucht moeten slaan en een gebrek aan kansen om een ​​betere toekomst op te bouwen zijn van grote invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen.”