Skip to main content
6d624cf9-27fe-4c44-9984-a36d2460811f.jpg.webp

Heropen nú de middelbare scholen

Vrijdag 19 Februari 2021

Het gebrek aan perspectief voor leerlingen van de middelbare school en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, is funest voor de mentale gezondheid van jongeren.

Daarom roepen 55 organisaties waaronder Save the Children op de middelbare scholen nu te heropenen. Toch lijkt de ernst hiervan nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen. De belangen van jongeren tellen onvoldoende mee, en de tijd tikt door. Elke dag dat jongeren niet naar school gaan, betekent een enorme belasting op hun mentale en sociale ontwikkeling.   

De prijs van gesloten scholen is te hoog
Zowel het openen als het sluiten van scholen kent gezondheidsrisico’s. Ondertussen zijn scholieren alweer maandenlang verstoken van klassikaal onderwijs. De prijs die zij daarvoor betalen is groot. De helft van de jongeren voelt zich eenzaam. Jongeren voelen zich sneller verdrietig of boos. Verhalen over eetstoornissen en angst zijn signalen dat het niet goed gaat met onze tieners.    
   
Heropen de scholen nu
Het is tijd voor het kabinet om al deze risico’s in acht te nemen en de middelbare scholen direct te heropenen. De huidige stilstand betekent letterlijk een achteruitgang van onze jongeren. Zeker, jongeren zijn veerkrachtig en passen zich aan, maar laat hen niet de onzichtbare slachtoffers worden van de coronapandemie.   

Leerlingen minimaal één dag per week naar school
In deze oproep staan wij niet alleen. Ook schoolbesturen, schoolleiders en onderwijsraden dragen oplossingen aan. Wij geloven dat er alternatieven zijn om leerlingen weer naar school te laten gaan. Laat ze minimaal één dag per week naar school gaan of rooster klassen in op verschillende dagen. Of geef scholieren les in leegstaande gebouwen of in de gezonde buitenlucht. 

Geef scholen de ruimte zelf met oplossingen te komen   
Ondersteun ook het onderwijs om op creatieve wijze de schooldeuren opnieuw te openen en geef hen de ruimte om zelf met oplossingen te komen. Scholen hebben daarvoor geld en menskracht nodig, maar ook initiatieven zoals een nationale hulplijn voor leraren. Kortom: er zijn voldoende alternatieven.    

Scholen geen grote besmettingshaarden
Inmiddels weten we dat scholen geen grote besmettingshaarden vormen, Ook lopen leraren niet meer kans besmet te rekan met het coronavirus dan andere beroepsgroepen. Docenten voorrang geven bij vaccinaties en hen beter informeren over de gezondheidsrisico's zou deze onrust kunnen wegnemen. En kwetsbare leraren kunnen vanuit huis lesgeven aan hun leerlingen in de klas.

Betrek tieners zelf bij de maatregelen
Ten slotte is het belangrijk om tieners zelf bij de coronamaatregelen te betrekken. Zeker een derde van vooral zestien en zeventienjarigen vindt dat de regering in het coronabeleid onvoldoende rekening met hen houdt. Jongeren zijn als de besten in staat om te reflecteren op wat zij nodig hebben en hoe dit te bewerkstelligen. Geef scholen daarom de vrijheid om zichzelf in coronatijd te organiseren, samen met jongeren. En start nú: laat jongeren niet langer het onderspit delven.