Skip to main content
cd937f3d-3e58-4539-b93b-9a620e258a5c.jpg.webp

Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

Maandag 24 Januari 2022

Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan.

Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om te gaan werken en niet meer (terug) naar school te gaan. Daarom doen wij op de Internationale Dag van het Onderwijs, een dringende oproep aan onze overheid om zich (internationaal) in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid.

Veel ouders verloren werk en inkomen. Schoolsluitingen wereldwijd hadden gevolgen voor meer dan 1,6 miljard leerlingen. Kinderarbeid is een complex en zeer uitdagend probleem. Om kinderarbeid tegen te gaan, is het cruciaal om kwaliteitsonderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen. Daarnaast moeten ouders ook een leefbaar loon ontvangen.

Wij roepen de Nederlandse overheid op tot actie: bevorder investeringen in onderwijs, zowel in Nederland en daarbuiten, ga belastingontwijking tegen en neem het voortouw in de discussie rond eerlijke belastingverdragen en schuldenverlichting, waardoor landen hun uitgaven op onderwijs kunnen financieren.

Bevorderen van investeringen in onderwijs 

In het Coalitieakkoord wordt veel aandacht besteed aan het belang van vroege- en voorschoolse educatie en basisonderwijs. Een belangrijk thema met veel impact op kinderen in hun jonge jaren en de rest van hun leven. Het is juist die focus die we missen in de hoofdstukken over het buitenlandbeleid. Wij pleiten ervoor dat onderwijs, onlosmakelijk verbonden met het realiseren van mensenrechten en ontwikkeling van kinderen, hier prioriteit krijgt.

Duurzame onderwijssystemen hebben voldoende overheidsfinanciering nodig én moeten worden geleverd door de overheid. UNESCO schat dat volgend jaar wereldwijd ten minste 210 miljard dollar zal worden gekort op onderwijsbudgetten, simpelweg vanwege de afname van het BNP. Dat heeft ongetwijfeld consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs, vooral in armere landen. De Nederlandse overheid kan hier haar verantwoordelijkheid in nemen door direct te investeren in kwaliteitsonderwijs in lage inkomenslanden.

We zijn positief over het voornemen van dit kabinet om aan de slag te gaan met nationale wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bedrijven verplichten om te zorgen dat hun productieketen vrij is van kinderarbeid, en andere mensenrechtenschendingen, is van groot belang. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat kinderen niet meer werken, maar dat betekent niet dat deze kinderen daadwerkelijk verzekerd zijn van goed onderwijs. Voor kwalitatief onderwijs zijn investeringen nodig. Wij roepen de Nederlandse overheid op hier een actieve rol in te nemen, zowel met haar eigen investeringen alsook haar stem te laten horen hierover in internationale fora.

Kinderen horen op school

Vanuit ieders verantwoordelijkheid en in samenwerking kan structurele en grootschalige verandering worden gerealiseerd. Het is de enige manier de miljoenen werkende kinderen naar school te laten gaan en de kans op een betere toekomst te geven.

Work: No Child’s Business is een Alliantie van Save the Children Nederland, UNICEF Nederland en de Stop Kinderarbeid coalitie.