Skip to main content
ff075864-9c4b-466d-8a7d-64bd9d703cea.JPG.webp

Honger in Niger door klimaatveranderingen, conflict en voedselprijzen

Vrijdag 27 Januari 2023

Steeds meer kinderen in Niger lijden aan ondervoeding. Artsen en hulporganisaties waarschuwen dat de situatie dit jaar erger kan worden. Maar hoe komt dat nou en wat doet Save the Children in Niger?

Naar verwachting zal bijna 10% van de bevolking, oftewel 3 miljoen mensen, te maken krijgen met honger in de komende zes maanden. Ze zijn bijna allemaal afhankelijk van de landbouw.  

In een ziekenhuis in Aguíe, een stad in Niger, vertellen dokters dat het aantal opgenomen ondervoede kinderen is gestegen met 25% naar 2,300. De meesten herstellen wel, maar helaas zijn er toch 175 kinderen overleden.  

“We zijn bang dat dit aantal nog meer gaat stijgen,” vertelt dokter Moussa Boubacar, hoofd medicijnen. “Ik werk hier nu al meer dan tien jaar, maar ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt,” voegt verpleegkundige Ramadou Haro toe.  

Oorzaken 
De grote mate van honger en ondervoeding heeft verschillende oorzaken. Door klimaatveranderingen zijn er overstromingen en mislukken de oogsten, waardoor boeren inkomsten missen en er niet genoeg eten is voor de bevolking. Ook heeft Niger last van inflatie. Voedselprijzen zijn gestegen met 50-75%. Gezinnen hebben geen geld meer voor genoeg voedzaam eten.  

Daarnaast is er ook sprake van een grote bevolkingsgroei. Dit heeft twee oorzaken. Gezinnen worden groter en er vluchten steeds meer mensen uit buurlanden naar Niger. Er wonen meer dan 300,000 vluchtelingen in Niger. Deze beide oorzaken zorgen ervoor dat er een grote vraag naar voedsel is. Maar het aanbod is niet voldoende.  

Save the Children 
Save the Children doet er alles aan om ondervoeding te voorkomen en te verhelpen.  We distribueren vee, zaden en kunstmest, en geven contant geld om lokale economieën te stimuleren. We werken ook samen met gemeenschappen om de gezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen te verbeteren. In het onderwijs moedigen we kinderen - vooral meisjes – aan om op school te blijven. 

Daarnaast hebben we een programma dat zich richt op de seksuele gezondheidsrechten van adolescenten. We zorgen ervoor dat onze gezondheidsmedewerkers getraind zijn, zodat ze advies kunnen geven aan jongeren en hun toegang kunnen geven tot anticonceptiemiddelen. Op die wordt het taboe rondom seks en anticonceptiemiddelen verbroken en kan er een open gesprek worden gevoerd over gezinsplanning.  

Save the Children trekt aan de bel bij overheidsinstanties, maar de waarschuwingen lijken niet gehoord te worden. Steeds meer mensen steken de grens over en Niger is zeer gastvrij, maar de middelen zijn zeer beperkt. Er is meer geld nodig om levens te kunnen redden en ervoor te zorgen dat kinderen een gezonde start krijgen in het leven, onderwijs en een leven zonder geweld zullen kennen.