Skip to main content
5c2274d6-7f1d-4a9f-826e-86f0ee8ceabd.jpg.webp

India: Miljoenen kinderen zien vangnet wegvallen

Donderdag 29 April 2021

De enorme stijging van het aantal mensen met corona in India – er vielen deze week meer dan 200.000 doden - heeft zijn weerslag op de kinderen. 

Zij zien hun ouders lijden en als ze zelf ziek zien, is er ook voor hen geen plaats in het ziekenhuis. Die liggen vol met coronapatienten.

Door de strenge lockdown raken meer families in de problemen: geen werk, meer armoede. Voorzichtige schattingen gingen uit van een stijging van het armoedecijfer in India met maximaal 0,6%. Maar met de strikte controlemaatregelen kan dit een stijging van bijna 7% worden.

Hoewel kinderen een lager risico lopen om corona te krijgen, zijn ze niet immuun voor de gevolgen omdat hun families, leraren en gemeenschapsleiders besmet zijn en niet in staat zijn hen te ondersteunen. En dat terwijl arme mensen in India al vaak voedseltekorten hebben. Naar schatting 189 miljoen mensen waren al ondervoed voordat de pandemie begon. Save the Children vreest dat deze tekorten door de gevolgen van de pandemie verder zullen toenemen.

Meer kinderarbeid, meer kindhuwelijken
Toenemende armoede, een gebrek aan toegang tot voedsel en een gezondheidszorg die kraakt. Het heeft een verwoestend effect op miljoenen kinderen, waarschuwt Save the Children. Kinderen die ziek zijn, krijgen misschien niet de behandeling die ze nodig hebben, omdat ziekenhuizen vol zijn. Kinderen kunnen gedwongen worden om met school te stoppen en werk te zoeken om het  gezinsinkomen aan te vullen.

Kinderen die niet naar school gaan, lopen een groter risico om het slachtoffer te worden van vormen van misbruik zoals kindhuwelijken, kinderarbeid en uitbuiting. De landendirecteur van Save the Children in India, Sudarshan: “De pandemie heeft een groot deel van de vooruitgang die India heeft geboekt ongedaan gemaakt en, zoals al te vaak het geval is, zijn de armste en meest gemarginaliseerde kinderen het hardst getroffen. Aangezien de pandemie een ernstige verstoring van het leerproces van kinderen blijft vormen, is alle hoop die ze hadden om uit de armoede te komen snel aan het verdwijnen. Wat nog zorgwekkender is, is dat de overbelaste gezondheidszorg ontoereikend zal zijn, vooral om kwetsbare mensen en hun kinderen te beschermen. Veel meer kinderen zullen ouders of familieleden verliezen, en meer gezinnen zullen hun inkomen verliezen, waardoor ze het niet aankunnen."

Meer fondsen nodig
Save the Children in India werkt nauw samen met diverse ministeries om op de crisis te reageren door bewustwording te creëren over preventie, controlemaatregelen en vaccinaties, en werkt ook aan de bescherming van kinderen tegen uitbuiting, kinderarbeid en kindhuwelijken. De organisatie heeft fondsen nodig om meer ambulances en quarantainecentra in te richten. Ook is er meer geld nodig voor voedselhulp en psychosociale ondersteuning voor kinderen.