Skip to main content
c47d9ce0-013c-4e2e-bf1b-2b6699d68b07.jpg.webp

Jongeren Amsterdam-Zuidoost: 'Geef ons zeggenschap over eigen hulpverlening'

Dinsdag 14 December 2021

Wat is er nodig om thuis veilig op te groeien als geweld thuis, op straat of op school je bedreigt? Het korte antwoord is: Geef jongeren zeggenschap over de persoon die hen hulpverlening gaat bieden.
 

Dat is een advies van leerlingen van het ROC Amsterdam over veilig opgroeien thuis aan stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Acht weken lang heeft een groep van 20 MBO studenten, opleiding Social Work, onderzoek gedaan naar de vraag: “Hoe kan ervoor gezorgd worden dat jongeren in Amsterdam Zuidoost thuis veilig opgroeien.” Sommige jongeren groeien op in een omgeving waar geweld bijna gewoon is. Soms is dat geweld binnen de familie, soms is dat op straat of op school.

“Soms was het wel moeilijk om over dit thema te praten, want ik heb zelf ook in de jeugdzorg gezeten dus er kwamen soms wel flashbacks”, zegt Khadija , “maar ik ben blij dat er nu met ons en niet alleen over ons wordt gepraat.”

Presentatie in de raadszaal 
De jongeren waren acht weken op pad voor hun onderzoek. Voor gesprekken met andere jongeren, professionals, ervaringsdeskundigen, medewerkers van gemeente Amsterdam en voor veldwerk. Aan het eind van de acht weken presenteerden ze hun advies in de raadszaal van Amsterdam Zuidoost onder andere aan Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost. Over drie maanden laat de raad weten welke adviezen overgenomen kunnen worden en wat tot beleid gemaakt kan worden.
Het onderzoek van de jongeren naar hulpverlening is deel van het project Speaking Minds van Save the Children. Het is een eerste stap om praktisch opgeleide jongeren weer het vertrouwen te geven dat hun mening er bij de gemeente en bij beleid wél toe doet. De ervaring dat beleidsmakers naar de jongeren voor wie ze beleid maken luisteren, is voor de jongeren heel belangrijk.

Familie belangrijk
Duidelijk werd ook het grote belang van familie. Daar voelen ze zich veilig. Daarom zullen jongeren hulp minder snel buiten de familie zoeken. Zelfs als het geweld van de familie komt. Maar wanneer de veiligheid in de buurt vergroot wordt, bijvoorbeeld door jeugdboa’s in te zetten en scholen meer te betrekken, kunnen jongeren hulp aanvaarden van anderen. Het is belangrijk dat een jongere zich veilig en begrepen voelt bij een hulpverlener. Hierbij zijn zaken als geloof, man/vrouw, cultuur etc. allemaal belangrijke eigenschappen die een rol kunnen spelen bij veiligheid in de hulpverlening. Geef de jongeren ruimte om een hulpverlener te kiezen of anders de evalueren met een onafhankelijk persoon. Is het geen match? Kijk dan naar een andere hulpverlener die de jongere kan ondersteunen. Zo stelden de jeugdige onderzoekers.

De stadsdeelvoorzitter zal het advies van de jongeren gebruiken in het Masterplan Zuidoost dat de deelgemeente maakt. Meer over Speaking Minds Veilig Opgroeien lees je hier.