Skip to main content
CH1749174-Nasreen-at-their-home-in-Afghanistan.png

Kans op kinderarbeid neemt toe na verbod op vrouwelijke hulpverleners Afghanistan

Donderdag 12 Januari 2023

Twee weken nadat de Taliban vrouwen verbood om voor NGOs in Afghanistan te werken, zien kinderen zich weer gedwongen om op straat, in fabrieken of bij mensen thuis te werken.

Dit komt omdat veel NGOs, waaronder Save the Children, hun programma’s niet meer kunnen uitvoeren. Save the Children heeft vanwege het verbod voor vrouwen haar programma’s in Afghanistan moeten pauzeren omdat vrouwen essentieel zijn voor de uitvoering hiervan. Vrouwelijke hulpverleners vormen 50% van het personeelsbestand van Save the Children. Zij zijn cruciaal voor het bereiken van vrouwen en meisjes die om culturele redenen geen contact kunnen hebben met mannelijke hulpverleners. 

Crisis
Het verbod van de Taliban komt op een moment dat Afghanistan wordt geconfronteerd met de ergste economische en voedselcrisis ooit. Meer dan 28 miljoen kinderen en volwassenen hebben humanitaire hulp nodig. Ouders die hun gezin willen voeden, sturen hun kinderen steeds vaker naar werk, waar het vaak gevaarlijk is. Uit een recente analyse bleek dat in 29% van de huishoudens met een vrouw aan het hoofd in 2022 ten minste één kind betrokken was bij kinderarbeid, tegen 19% in 2021. 

Hasina*, een van de kinderbeschermingswerkers van Save the Children, vertelt dat ze diep bezorgd is dat het verbod ertoe zal leiden dat kinderen teruggedrongen worden in kinderarbeid: 

“Het verbod op vrouwelijke hulpverleners betekent dat we onze programma's die kinderen helpen, vooral meisjes, niet meer kunnen uitvoeren. Deze meisjes zijn betrokken in de meest gevaarlijke vormen van kinderarbeid, zoals werken in steenfabrieken, op bouwplaatsen, bij mensen thuis, bij het verzamelen van afval en bedelen in straten. Onze vrouwelijke medewerkers gingen voorheen van deur-tot-deur om meisjes die betrokken zijn bij kinderarbeid te identificeren en ze vervolgens te ondersteunen om terug te keren naar school. Nu we dit niet meer kunnen doen, zullen veel meisjes weer kinderarbeid moeten verrichten”. 

Nasreen zit weer thuis
Nasreen*, 16 jaar, is een van de vele kinderen in Afghanistan die gedwongen werden met school te stoppen om te gaan werken. Hasina en haar team vonden Nasreen begin 2022 en schreven haar in voor het beroepsopleidingsprogramma van Save the Children. 

“We hadden veel financiële problemen en ik werkte bij andere mensen thuis met schoonmaken, afwassen, op kinderen passen en koken. Maar het was niet genoeg, dus ik moest ook gaan bedelen”, vertelde Nasreen. “Ik kwam met hulpverleners van Save the Children in aanraking. Ze praatten met mij en daarna kreeg ik twee maanden taalles, daarna begon ik met een beroepsopleiding. Ik leerde borduren, kleding naaien en kleding ontwerpen”. 

Nu het programma is gepauzeerd vanwege het verbod, is Nasreen weer thuis. Gevreesd wordt dat ze weer kinderarbeid moet verrichten. 

Nasreen is boos
“Ik heb onlangs met Nasreen gesproken en ze is erg boos over het feit dat haar scholing is onderbroken. Ik vroeg haar of ze wilde leren van een mannelijk personeelslid en ze zei dat haar vader en de gemeenschap haar niet zouden toestaan om naar lessen te gaan met mannelijke leraren,” vertelt Hasina. 'Ze zei dat ze hoopte haar eigen bedrijf te openen en op een dag een trainer in het centrum te worden. Nu zit ze thuis en is ze bang voor wat haar toekomst zal brengen.” 

Het verbod van de Taliban op vrouwelijke ngo-werknemers zal grote gevolgen hebben voor miljoenen kinderen en vrouwen die hulp nodig hebben in heel Afghanistan. Save the Children roept samen met andere internationale ngo's op tot onmiddellijke intrekking van het verbod en eist dat vrouwelijk personeel veilig en ongehinderd kunnen werken. 

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd om de identiteit van kinderen te beschermen