Skip to main content
7b7b1b3a-aaf0-4f9e-93cd-a9281b61dd44.png.webp

Kinderen betalen de prijs door het escalerend geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden

Maandag 9 Oktober 2023

Save the Children is geschokt door de escalatie van het geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, sinds afgelopen zaterdag 7 oktober.  

Het aantal kinderen dat verstrikt raakt in het geweld neemt toe. Ten minste 900 Israëli's en 687 Palestijnen zijn tot nu toe gedood, waaronder meer dan 140 kinderen in Gaza. Het aantal kinderen dat in Israël is gedood, is tot nu toe niet bevestigd. Er is grote vrees voor toename van het aantal dodelijke slachtoffers.  

Kinderen zijn doodsbang 
Kinderen worden geconfronteerd met onvoorstelbare risico's voor hun veiligheid, met ernstige gevolgen op de lange termijn voor hun geestelijke gezondheid, waaronder depressie, nachtmerries, bedplassen en zelfbeschadiging. 

Berichten over Palestijnse kinderen die gedood en gewond zijn geraakt bij luchtaanvallen en Israëlische kinderen die ontvoerd en gegijzeld zijn, eisen een ongekende psychologische tol.   

Save the Children veroordeelt het geweld en zegt dat de schaal van de aanvallen in Israël en Gaza schade veroorzaakt die nog lang na de crisis zal voortduren. 

Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland: “Het gevoel van veiligheid bij kinderen is weggerukt. Onze teams en hun families zijn doodsbang. Ze voelen zich als schietschijven. Kinderen in de hele regio zijn voortdurend bang. Dit geweld moet stoppen, anders zullen kinderen de prijs blijven betalen." 

Oproep tot staakt-het-vuren 
Save the Children roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om verdere escalatie die kinderen in gevaar brengt te voorkomen. Alle partijen moeten hun uiterste best doen om kinderen te beschermen en zich te houden aan het internationaal recht. 

Prioriteit aan de hoogste nood 
We staan paraat met onze teams om getroffen kinderen te helpen. Zodra het veilig is om dit te doen, verlenen we hulp in de vorm van mentale zorg, onderdak, water, voedsel, en andere basisbehoeften.  

We bieden hulp in gebieden waar onze hulpverleners zitten of toegang toe hebben. Dit bepaalt waar wij onze fondsen en hulpverlening op inzetten. In de Palestijnse bezette gebieden zijn wij al actief sinds 1953. Voor noodhulp hebben we 1 miljoen USD uit ons Kindernoodhulpfonds ter beschikking gesteld, zodat onze teams ter plaatse de middelen hebben om hulp te verlenen. 

Save the Children is een onpartijdige humanitaire organisatie, dat wil zeggen dat we geen partij kiezen in een conflict. We volgen het VN-Kinderrechtenverdrag en de Geneefse Conventies. We zijn er voor kinderen, alle kinderen. We zetten ons voor hen in, zodat ze veilig en gezond kunnen opgroeien, overal ter wereld.