Skip to main content
Regeerakkoord-in-kindertaal-2022.png

Kinderen in debat met lokale en landelijke politici in aanloop naar Gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 11 Maart 2022

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen debatteren op vrijdag 11 maart groep 7 en 8 van de Agnesschool uit IJsselstein met lokale fractieleden en Tweede Kamerleden.

Het debat wordt door Save the Children georganiseerd om ook kinderen bij politiek te betrekken. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Kinderen en jongeren moeten begrijpen waar beslissingen over gaan. Zij dragen immers de consequenties van de politieke keuzes die gemaakt worden. Kinderen hebben het recht om mee te lezen, denken en praten over onderwerpen die van invloed zijn op hun leven en toekomst.”
 
Voor veel volwassenen is het regeerakkoord of het gemeentelijke coalitieakkoord moeilijk te begrijpen. Dit geldt helemaal voor kinderen. Save the Children bracht daarom al ‘Het Regeerakkoord in kindertaal’ uit: een kindvriendelijke leesbare versie van het regeerakkoord. Landen zijn verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat kinderen hun mening kunnen uiten en dat er naar die mening wordt geluisterd.
 
Zorgen over Nederland  
In Nederland gebeurt dit nog onvoldoende. Het Kinderrechtencomité, dat toeziet op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Pim Kraan van Save the Children: Om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, moeten zij natuurlijk wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Met het debat op de Agnesschool in IJsselstein, maar ook met het Regeerakkoord in Kindertaal, willen wij kinderen en jongeren in Nederland meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven.”
 
Save the Children Kinderdebat
Aan de hand van verschillende stellingen gaan kinderen uit groep 7 en 8 van de Agnesschool in IJsselstein daarom tijdens het Kinderdebat op vrijdag 11 maart met Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD) en Marijke van Beukering (D66) in debat. Lokaal doen Joeri Eijzenbach (lijsttrekker D66 IJsselstein), Marianne Mols (fractievoorzitter GroenLinks IJsselstein) en Luuk Nagtegaal (Nummer 5 VVD IJsselstein) aan het debat mee. Zij spreken over mentaal welzijn, armoede, klimaat en participatie op gemeentelijk en landelijk niveau. Thema’s die het leven van kinderen raken, nu en in de toekomst. Het debat wordt door presentator Marcel Bamberg geleiden sluit af met een ‘Kindakkoord’, waarmee kinderen concrete aanbevelingen aan de regering geven.
 
Regeerakkoord in Kindertaal
Save the Children bracht ‘Het Regeerakkoord in kindertaal’ uit: een kindvriendelijke leesbare versie van het regeerakkoord. Bekroond kinderboekenschrijver Rindert Kromhout bracht de 50 pagina’s terug naar 9 en herschreef het Regeerakkoord in heldere taal. De illustraties zijn door Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte gemaakt. Het boekje is gemaakt voor alle kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.