Skip to main content
b1e96e31-aa89-456b-9167-4f598fb4c0b6.jpeg.webp

Kinderrechtencollectief spreekt voor de VN-Mensenrechtenraad 

Maandag 29 Augustus 2022

Het Kinderrechtencollectief is vandaag in Genève om de VN-mensenrechtenraad te informeren over de kinderrechtensituatie in Nederland.  

Het Kinderrechtencollectief waar Save the Children deel van uitmaakt, is bij de pre-session ter voorbereiding van de sessie in november 2022, waar Nederland beoordeeld zal worden. Tijdens de sessie mogen we een statement geven aan de permanente vertegenwoordigers van verschillende landen bij de Verenigde Naties. Het doel van dit statement is dat deze permanente vertegenwoordigers aanbevelingen doen aan Nederland om de naleving van kinderrechten te verbeteren. Verder gaat het Kinderrechtencollectief in gesprek met een aantal permanente missies om onze standpunten en aanbevelingen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. In november is Nederland onder review en zal dan ook de aanbevelingen ontvangen, waar de staat op moet reageren. Ook vragen we andere landen aanbevelingen te doen aan Nederland om de kinderrechten in ons land beter na te leven. 

Artikel 26 intrekken 

Het statement richt zich op de aanvaarding van internationale normen en voorbehouden, asielzoekende, vluchtelingen- en migrantenkinderen, bescherming tegen (seksuele) uitbuiting en mensenhandel, en jeugdstrafrecht. Wij bevelen Nederland aan de voorbehouden op artikel 26, 37(c) en 40 in te trekken en het derde Optioneel Protocol bij het Kinderrechtenverdrag inzake een communicatieprocedure (het Klachtprotocol) te ratificeren. Daarnaast bevelen we aan om het belang van het kind centraal te stellen binnen asielprocedures en om meer zicht te krijgen op kwetsbare groepen slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en kinderhandel. Tenslotte bevelen we aan om een kindvriendelijke procedure in het jeugdstrafrecht en gratis juridische bijstand te garanderen voor alle minderjarige verdachten. 

Het Kinderrechtencollectief heeft in maart 2022 een bijdrage aan de VN-Mensenrechtenraad opgesteld met meerdere aanbevelingen die Nederland op kan volgen om de kinderrechtensituatie in Nederland te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief heeft hiervoor gebruik gemaakt van de informatie die is verzameld tijdens consultaties met meer dan 140 organisaties en experts voor de ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité in 2021, en vulde deze aan met de meest recente ontwikkelingen. 

Naast het Kinderrechtencollectief zijn ook andere organisaties aanwezig, zoals bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens, het Nationaal Juristen Comité Mensenrechten, IUCN en Rutgers.