Skip to main content
CH1727450-Miriam-16-walks-past-tents-in-a-camp-for-internally-displaced-people-in-Borno-Nigeria.jpg

Meisjes in conflictgebieden lopen 20% meer risico op uithuwelijking

Dinsdag 11 Oktober 2022

Meisjes die in conflictgebieden opgroeien, lopen 20% meer risico op uithuwelijking dan meisjes die in vreedzame gebieden opgroeien. Dat blijkt uit het ‘Global Girlhood: Girls on the Frontline’ rapport dat wij vandaag, op Wereldmeisjesdag, uitbrengen.  

Dit jaar staat de wereld voor de 10e keer stil bij Wereldmeisjesdag, een dag die in 2012 voor het eerst in het leven werd groepen. In 2012 stond het thema kindhuwelijken centraal. Dit omdat een kindhuwelijk een fundamentele schending van mensenrechten is en gevolgen heeft voor alle aspecten van het leven van een meisje. Nu, 10 jaar na dato, maakt Save the Children de balans op. Hoe staat het nu met kindhuwelijken wereldwijd? 

Einde kindhuwelijken nog lang niet in zicht  
Voor de coronapandemie werd geschat dat er zo’n 12 miljoen meisjes per jaar werden uitgehuwelijkt. Na de coronapandemie werd de schatting gemaakt dat voor het eerst in jaren het aantal kindhuwelijken weer toeneemt. Het aantal meisjes dat uitgehuwelijkt wordt, dreigt nu alleen maar verder toe te nemen naarmate de crises in de wereld aanhouden, zoals klimaatverandering, de hongercrisis en stijgende prijzen. Hiermee verwijdert de wereld zich verder van het bereiken van ontwikkelingsdoelstelling SDG5, waarin de doelstelling staat om een einde te maken aan kindhuwelijken. 

1 op de 5 meisjes wereldwijd leeft in conflictgebied  
Voor het onderzoek analyseerden we gegevens van meer dan 2 miljoen vrouwen in 56 landen in de afgelopen drie decennia. We keken naar meisjes die als kind trouwden en binnen een straal van 50 kilometer van een gewapend conflict woonden. Wereldwijd leven momenteel 89,2 miljoen adolescente meisjes in conflictgebieden – dat is bijna 1 op de 5 adolescente meisjes (in de leeftijd van 10-17 jaar). Deze meisjes leven met verhoogde risico's voor hun rechten en lichamelijke en mentale gezondheid die gepaard gaan met conflicten, waaronder kindhuwelijken. Wereldwijd hebben meisjes die door conflicten zijn getroffen meer dan 20% meer kans om als kind te trouwen dan meisjes die buiten conflictgebieden wonen.  

Sahel: hoogste percentage kindhuwelijken  
West- en Centraal-Afrika kennen de hoogste percentages kindhuwelijken ter wereld. 

Miriam (16) en haar familie werden gedwongen hun dorp in de staat Borno, Nigeria, te ontvluchten om aan gewapende groepen te ontsnappen. Ze moesten alles achterlaten, inclusief hun boerderij waarmee ze geld verdienden. Ze leven nu in een kamp voor ontheemden. Miriam werd in maart 2022 gedwongen om te trouwen. Miriam weigerde en vertelde haar ouders dat ze naar school wilde blijven gaan. Haar vader was tegen het huwelijk, maar haar moeder zette hem onder druk om door te gaan met de bruidsschat te regelen.  

Drie dagen na de bruiloft beval haar nieuwe man Miriam zijn kleren te wassen. Toen ze weigerde, heeft hij haar fysiek misbruikt, aldus Miriam. Ze rende naar huis en vertelde haar ouders wat er was gebeurd, maar haar moeder geloofde haar niet en stuurde haar het huis uit. Miriam vond onderdak bij het huis van haar oudere zus, waar ze een paar dagen verbleef voordat haar vader haar terug naar huis bracht. 

Miriam woont nu weer bij haar ouders en begon naar de Child Friendly Spaces van Save the Children te gaan. Uiteindelijk is ze doorverwezen naar een vrouwelijke caseworker die nu samen met haar kijkt hoe haar het beste te helpen. Save the Children heeft Miriam weer ingeschreven voor school. 

Miriam

 

Ervaringen van getrouwde meisjes 
Inspanningen om kindhuwelijken aan te pakken zijn vaak gericht op het voorkomen ervan. Er wordt daarentegen weinig aandacht besteed aan de behoeften en ervaringen van getrouwde meisjes. Voor dit rapport sprak Save the Children daarom ook meisjes die getrouwd zijn of zijn geweest, inclusief weduwen en gescheiden meisjes. In de Koerdische regio van Irak en in Zuid-Soedan hielden we meer dan 600 interviews met 139 meisjes.  

Meisjes beschreven verschillende manieren hoe ze waren gedwongen om te trouwen. Sommigen werden ontvoerd, anderen gaven toe aan druk van de familie en sommigen trouwden na een ongeplande zwangerschap. Alle meisjes beschreven te worden blootgesteld aan geweld en patriarchale regels, inclusief waarden die mannen de macht geven over vrouwen en meisjes. Hierdoor worden meisjes erg beperkt in het maken van eigen keuzes. 

*Save the Children werkt met gefingeerde namen om de identiteit van kinderen te beschermen