Skip to main content
82c33d9e-d2dd-4de9-97ea-6ba8dfae5ebb.jpg.webp

Passende zorg en onderwijs steeds minder goed toegankelijk voor kinderen

Vrijdag 30 April 2021

De decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat kinderen nog steeds te lang moeten wachten op passende hulp. Dit blijkt uit een rapport van het Kinderrechtencollectief waar Save the Children deel van uitmaakt.

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat passende zorg en onderwijs steeds minder goed toegankelijk zijn voor kinderen, blijkt uit de rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ aan het VN-Kinderrechtencomité. De rapportage is samengesteld door meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen en wordt vandaag aan demissionair staatssecretaris Blokhuis, verantwoordelijk voor de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland, overhandigd.

Het rapport laat zien dat de decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat kinderen nog steeds te lang moeten wachten op passende hulp. “De coronacrisis legt een vergrootglas op al bestaande problemen in het jeugdbeleid en vraagt mentaal veel van kinderen”, aldus Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. “Veel zorgpunten die het Kinderrechtencollectief eerder heeft geuit richting het VN-Kinderrechtencomité, zijn de afgelopen jaren verergerd.”

Kinderen in de wachtstand

De langdurige scholensluiting maakt de groep kwetsbare kinderen groter. Signalen over huiselijk geweld, kindermishandeling en (online) seksuele uitbuiting zijn toegenomen en naar verwachting zullen meer kinderen in armoede opgroeien. Er zijn meer kinderen met eetstoornissen en depressieve gevoelens en de eenzaamheid neemt toe. Ook de crisis in de jeugd-ggz is verergerd. “Uit de rapportage blijkt dat veel kinderen in de wachtstand staan: kinderen wachten op jeugd-ggz, jeugdzorg, passend onderwijs of leven in langdurige verblijfsonzekerheid”, licht Sahin toe. Drie urgente punten uit de rapportage:

  • Decentralisatie verslechtert toegang tot zorg De verschuiving van verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten kleurt een tal van zorgpunten in het rapport. Kinderen krijgen niet tijdig de passende hulp die ze nodig hebben. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in preventief beleid en bovendien is er een ongewenste marktwerking, waarvan kinderen de dupe zijn.
  • Armoede onder kinderen onvoldoende gedaald Eén op de dertien kinderen groeit op in armoede, dit is in de afgelopen vijf jaar onvoldoende gedaald en zal door de gevolgen van de coronacrisis waarschijnlijk toenemen. Doordat elke gemeente het armoedebeleid zelf mag bepalen, is de beschikbare hulp en ondersteuning niet voor alle kinderen beschikbaar, met kansenongelijkheid tot gevolg.
  • Kinderen in langdurige verblijfsonzekerheid In asielprocedures wordt vaak nog niet goed gekeken naar de rechten van het kind. Zo kunnen kinderen in detentie worden geplaatst, is de opvang niet kindvriendelijk en leven kinderen te lang in verblijfsonzekerheid

VN-Kinderrechtencomité

De rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ is een reactie op het staatsrapport Kinderrechten van de Nederlandse overheid. De rapportage geeft een beeld van de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten in Nederland, inclusief de kinderen die leven in het Caribisch deel van Nederland, de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met deze rapportage benadrukt het Kinderrechtencollectief dat wachten met de uitvoering van kinderrechten geen optie is, zodat Nederland hier kritisch op bevraagd wordt en een heldere opdracht van het VN-Kinderrechtencomité krijgt.