Skip to main content
c2e2db00-9347-44cb-86cf-84ab7ea36790.jpg.webp

Repatriëring geeft kinderen uit kampen in Syrië hun toekomst terug

Woensdag 21 Juli 2021

Zesentwintig kinderen en een aantal moeders zijn afgelopen week van detentiekampen in noordoost Syrië gerepatrieerd naar België, Kosovo, Finland en Noord-Macedonië.
 

Save the Children is blij met dit nieuws, maar wil dat ook de Nederlandse regering zich harder inzet om Nederlandse kinderen en hun moeders terug te halen.

“De repatriëring van deze 26 kinderen laat zien dat politieke wil ervoor zorgt dat jonge en onschuldige levens gered kunnen worden”, zegt Sonia Khush, directeur van Save the Children in Syrië. “Landen van herkomst moeten meer doen om alle kinderen terug naar huis te brengen. Vier landen hebben nu het goede voorbeeld gegeven, we hopen dat er snel meer landen volgen.”
 
Begin vorige maand haalde een Nederlandse delegatie al drie kinderen op uit het Al Roj kamp. Een mooi begin, maar het is verre van genoeg. In Al Hol en Al Roj kamp verblijven momenteel namelijk nog steeds 72 kinderen en 26 moeders met een Nederlandse afkomst. De situatie in de kampen verslechtert. Er is gebrek aan voedsel en water en geweld komt steeds vaker voor. Hoe langer de kinderen in de kampen blijven, hoe groter de mentale en fysieke impact.
 
Save the Children Nederland doet daarom opnieuw een dringend beroep op het kabinet om hen te repatriëren en de kinderen hier te beschermen. Daarbij dringt Save the Children er op aan dat kinderen samen met hun moeders terug naar hun land van herkomst worden gebracht. Hen uit elkaar halen is funest voor de gezondheid van de kinderen. Daarbij is berechting van de moeders noodzakelijk en moet, in het geval van Nederlandse moeders, hier plaatsvinden.
 
Zoals Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland al eerder benadrukte: “Het kabinet moet nu vaart maken en gehoor geven aan internationale regelgeving. Als de kinderen in Syrië blijven, zullen ze nooit veilig zijn. Hoe langer het duurt om deze kinderen op te halen, hoe moeilijker het wordt ze te vinden. Deze kinderen hebben hulp en bescherming nodig, want ze zijn allereerst slachtoffer en bovenal vooral nog kind.”
 
Recht op bescherming
Alle kinderen, ook die gelieerd aan IS-strijders, hebben recht op bescherming. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is Nederland verplicht om kinderen, als bescherming en ouderlijk gezag ontbreken, onder haar hoede te nemen. Eerder oordeelde de Kinderombudsvrouw ook dat Nederland IS-kinderen moet ophalen.
 
Teams van Save the Children blijven onder gevaarlijke omstandigheden doorgaan met het verlenen van noodhulp aan de ontheemde kinderen en hun families. Save the Children is de grootste hulporganisatie in kamp al Hol en kamp al Roj, waar momenteel 60.000 mensen, waaronder nu 29 Nederlandse vrouwen en hun 72 kinderen verblijven.