Skip to main content
77fb4b86-81e1-4314-8d4d-48680f4f7823.jpg.webp

‘Kinderen 7 keer vaker kans op hittegolf tijdens hun leven dan grootouders’

Maandag 27 September 2021

Zelfs als de doelen in Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die in 2020 zijn geboren te maken krijgen met veel meer hittegolven, overstromingen, branden en droogtes dan hun grootouders.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.  In een nieuw rapport over de klimaatcrisis stelt hulporganisatie Save the Children dat de huidige opwarming van de aarde (geschat tussen 2,6 en 3,1 graden als alle nationale actieplannen n.a.v. het Klimaatakkoord van Parijs worden uitgevoerd) grote en onacceptabele gevolgen voor kinderen wereldwijd heeft. In vergelijking met zestigjarigen zullen de in 2020 geboren baby’s tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker een hittegolf meemaken, ruim 2,5 keer vaker een droogte en bijna drie keer vaker te maken krijgen met mislukte oogsten. Door de klimaatverandering zullen kinderen ook minder toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, bijvoorbeeld omdat scholen gesloten zijn na een natuurramp. Dit geldt vooral voor meisjes, kinderen in vluchtelingenkampen en kinderen met een beperking.

Armoede 
Kinderen uit lage- en middeninkomenslanden worden nog harder geraakt omdat bij hen het risico op ziektes, honger en ondervoeding al groter is. Daarbij zijn hun huizen vaak niet bestand tegen overstromingen, cyclonen en andere extreme weersomstandigheden. Sommige kinderen zullen door meerdere rampen tegelijk getroffen worden, of snel na elkaar, waardoor de impact nog groter is. Velen zullen in bittere armoede terechtkomen. 

“Toen het water ons huis binnendrong, klommen we de heuvel op. Ons eten, ons gasfornuis, onze kleren, alles is doorweekt. We kunnen pas weer in ons huis wonen als het opnieuw wordt opgebouwd. Omdat we nu niet kunnen koken, zijn we afhankelijk van voedselhulp”, vertelt de 8-jarige Aslam*, die met zijn moeder in een vluchtelingenkamp in Bangladesh woont. Het land wordt regelmatig getroffen door overstromingen. 

Nergens veilig 
“Als we nu niet in actie komen, dan geven we onze kinderen een hele sobere toekomst”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, wijzend op de inhoud van het rapport. “De recente hittegolven in de Verenigde Staten en Canada, de bosbranden in Australië, de overstromingen in Europa en China en de droogtes met grote voedselcrises tot gevolg in landen als Afghanistan, Madagaskar en Somalië laten zien dat het nergens veilig is.” 

Nog niet te laat 
Save the Children benadrukt dat het nog niet te laat is. Als de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperkt blijft, dan zullen de kinderen van nu tijdens hun leven veel minder natuurrampen meemaken. “Bijvoorbeeld door niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen of door het opzetten van financiële vangnetten voor de zwaarst getroffen mensen”, legt Kraan uit, “Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen meebeslissen over hun eigen toekomst. Overheden moeten niet alleen naar kinderen luisteren, maar zij moeten hun aanbevelingen ook gebruiken.” 

Het onderzoek Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights van Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel maakt een vergelijking tussen kinderen geboren in 2020 en mensen geboren in 1960 en de kans op het meemaken van een natuurramp gerelateerd aan klimaatverandering tijdens hun leven. Kinderen uit elf landen komen aan het woord over hoe klimaatverandering hun leven veranderd en wat gedaan kan worden om het tij te keren.