Skip to main content
Tweede-Kamer.png

Miljoenennota kabinet lost noodsituatie kwetsbare kinderen niet op

Dinsdag 19 September 2023

De aankondigingen tijdens Prinsjesdag baren ons grote zorgen. De meest kwetsbare kinderen worden in de nieuwe begroting over het hoofd gezien.

Bezuinigingen ontwikkelingssamenwerking  
Voor 2024 wordt er aan 7% gekort op de hele begroting van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar nog wordt ongeveer 300 miljoen euro bezuinigd, terwijl de Tweede Kamer expliciet verzocht had dit te voorkomen. In totaal gaat in het in de periode 2023-2026 om een bezuiniging van ruim 3,5 miljard euro. 

Onbegrijpelijk, vindt ook Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland: “Je moet juist investeren in ontwikkelingssamenwerking om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en jongeren perspectief te bieden. Mensen die goed onderwijs hebben en minder arm en wanhopig zijn, kunnen de problemen in hun land beter aanpakken. Hierbij zijn extra investeringen om klimaatverandering tegen te gaan juist nu essentieel.” Dat dit noodzakelijk is blijkt ook uit de feiten over de effecten van klimaatverandering op kinderen. Op dit moment missen 37 miljoen kinderen onderwijs vanwege klimaatrampen. Bij de overstromingen in Pakistan kregen 76000 kinderen te maken met ernstige voedseltekorten, met ondervoeding tot gevolg. 

Crisis in de noodopvang  
Ook in de opvanglocaties moeten kinderrechten beschermd worden. Omdat de reguliere opvang consequent is afgebouwd, moest het kabinet plekken via (crisis)noodopvang creëren. Maar die opvang heeft verschrikkelijke gevolgen voor mentaal welzijn van kinderen. Investeringen om programmatische inzet op het psychosociaal welzijn van minderjarigen in de opvang te realiseren is noodzakelijk en dient een integraal onderdeel te zijn van de begroting van het Ministerie van J&V.  

Armoede 
Het kabinet heeft zich als doel gesteld om armoede onder kinderen per 2025 te halveren. Maar met het gepresenteerde incidentele extra budget gaat dit niet lukken. Het is een goede eerste stap dat het kabinet voorstelt om op korte termijn de ergste effecten van armoede onder kinderen te dempen, bijvoorbeeld door het verhogen van het kind-gebonden budget met €1,1 miljard. De Commissie Sociaal Minimum concludeerde echter al dat een structurele investering van €6 miljard nodig is om gezinnen met een laag inkomen voldoende te helpen, bijvoorbeeld door het verder verhogen van het minimum inkomen en huurtoeslag.