Skip to main content
Overhandiging-rapport-aan-mevrouw-Podt.png

Save the Children overhandigt onderzoek aan Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt

Vrijdag 12 Mei 2023

Lobbyist Harm Haverman overhandigde het onderzoek ‘Gevlucht en Geland’ gistermiddag aan mevrouw Podt, die zich inzet voor betere wetgeving rondom asiel en migratie. 

In het onderzoek vertellen verschillende jongeren met een vluchtachtergrond hoe ze het leven in Nederland ervaren. Veel geven aan dat het moeilijk is dat ze zo vaak moeten verhuizen. In Nederland verhuist een kind in een AZC gemiddeld meer dan twee keer per jaar. Save the Children pleit ervoor om kinderen een stabiele plek te geven, totdat ze status krijgen. 
 
Barrières 
Daarnaast geven veel jongeren aan dat ze barrières ervaren bij het vinden en krijgen van mentale zorg. Ze zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden of het is voor hen een taboe om hulp te zorgen. Als de kinderen wel mentale steun krijgen, is een van de grootste barrières ‘taal’. Voor veel kinderen is het moeilijk om hun gevoelens te uiten in het Nederlands. Daarnaast zijn niet alle zorgverleners goed op de hoogte van de cultuur van het kind, waardoor hij of zij zich onbegrepen voelt. 
 
Anne-Marijke Podt: ‘’Het is heel mooi dat jullie, door middel van dit onderzoek, de kinderen die in een AZC verbleven en de procedure hebben doorlopen, aan het woord hebben gelaten. Zij vertellen hoe het voor hen was en waar ze tegenaan liepen. Dat is heel waardevol.’’
 
Save the Children 
Save the Children geeft verschillende aanbevelingen in het rapport, ook aan de overheid. Een daarvan is ‘zet in op het verminderen van risicofactoren op het ontwikkelen van psychische problemen bij kinderen, zoals het voorkomen van het constant verhuizen van gezinnen met kinderen onder de 18 jaar tussen verschillende opvanglocaties in de periode van de asielaanvraag.’ Wij hopen dat er door deze overhandiging opnieuw wordt gekeken naar de situatie van gevluchte kinderen en de rol die de overheid daarin speelt.  

Lees het rapport hier